Foundation for Local Government Reform
Партньори на ФРМС
ICMA

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

БолканАсист
Институт по жилищна политика и градоустройство - Ротердам
PRC Bouwcentrum International

Union of Local and Regional Governments of Latvia (ULRGL)

Municipal Training Center of Kaunas University (MTC) - Литва

Foundation in Support of Local Democracy (FSLD) - Полша

EMCom Ltd - Полша
The Association of Ukrainian Cities

Hungarian National Association of Local Authorities

The Institute for Urban Economics - Руска Федерация

Association of the Units of Local Self-Government of the Republic of Macedonia (ZELS)

Програма Инициатива Местно самоуправление към ААМР

Българско национално радио

Община Ийст Страфордшир, Великобритания

Проект Парламентарни практики "Изток - Запад", Холандия
Асоциация на холандските общини

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Национално сдружение на общините в Република България

Програма "Достъп до информация"

Българска агенция за инвестицииValid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com