Foundation for Local Government Reform
Медийни партньори на ФРМС


Създаденият през 2003 г. Портал ЕВРОПА www.europe.bg предоставя информация и анализи за европейските политики и участието на България в тях и посредничи в дебата за целите и посоките на общественото развитие. 

Вестник "Строителство Градът" е специализиран национален седмичник за архитектура, строителство и инвестиции. Излиза всеки понеделник във формат А3 пълноцветен печат с тираж 7200 - 9000 броя, от които 4 500 абонати.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com