Foundation for Local Government Reform
Компютри за институции и организации в малките населени места

Август 2013 г. - До сега

ФРМС предоставя логистична подкрепа на инициативата на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие и Швейцарското посолство в София за предоставяне на компютри и офис оборудване на организации и институции от малките градове в страната. Тези кметства, читалища и др. често не могат да си осигурят нови компютри, въпреки че тяхната работа е от решаващо значение за населените места.

В отговор на заявените потребности на българските организации и институции бяха осигурени повече от 900 компютри и лаптопи. Сред бенефициентите бяха: общински администрации, село администрации, местни НПО, обществени библиотеки, училища, детски градини, специализирани социални институции, болници, музей.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com