Foundation for Local Government Reform
Важно!
прегледана: 5134

В периода 19 август – 4 септември 2007 г. е-адресите на екипа на ФРМС няма да се виждат в Интернет поради технически причини.


При нужда ползвайте личните им е-адреси:

Автоанета Матеева, amateeva@gmail.com

Десислава Тенчева, desislava.tencheva@gmail.com

Диляна Кундева, dkundeva@gmail.com

Марина Димова, marinadimova@hotmail.com

Невена Кънева-Младенова, kanevan@yahoo.com

Николета Ефремова, nikoletae@gmail.com

Росица Райчева, rraycheva@gmail.com

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com