Foundation for Local Government Reform
Ваксините трябва да са?
Общо гласували: 13
Задължителни
69.2%
По преценка на родителя
30.8%

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com