Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители

Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се
 ПрофилПрофил   ВходВход 

Казус-Методология за анализ на ползите спрямо разходите при

 
FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване
Създайте нова тема   Напишете отговор
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
admin
Site Admin


Регистриран на: 09 Май 2007
Мнения: 20

МнениеПуснато на: Вто Ное 20, 2007 11:53 am    Заглавие: Казус-Методология за анализ на ползите спрямо разходите при Отговорете с цитат

Казус-Методология за анализ на ползите спрямо разходите при разработване

Методология за анализ на ползите спрямо разходите при разработване
на проекти за управление на отпадъците

Казус

1. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Участието на трите общини Елхово, Болярово и Тунджа в Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини e насочено към усвояване на успешни управленски практики и подходи в областта на управление на отпадъците. По-конкретно целите на партньорството бяха:

1. 1. въвеждане на разделно събиране на органични и твърди битови отпадъци, с цел намаляване общия обем на сметопотока, депониран на сметище;

1. 2. използване на анализа на ползите спрямо разходите за оценка на разходите и ползите на алтернативни начини за събиране и извозване на отпадъци;

1. 3. използване на анализа на ползите спрямо разходите за оценка на разходите, свързани със строителството и експлоатацията на ново сметище за твърди битови отпадъци при с. Добрич, община Елхово;

1. 4. разработване на интегрирана стратегия за управление на отпадъците, която да служи като регионален модел за партниращите общини и която би могла да бъде приложена и в други български региони с подобни характеристики на населението и генерирания сметопоток.2. Оценка на съществуващия проблем

Основният екологичен проблем за Община Елхово е наличието на съществуващо нерегламентирано Депо за ТБО , както и образуването на нерегламентирани сметища и замърсяванията на земеделските площи с битови и други отпадъци.

Съществуващото ДТБО се експлоатира от 1976 г., отстои на 450 м западно от града, с изчерпан капацитет и не отговаря на изискванията на Наредба 12, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на битови отпадъци.

Сметосъбиране и сметоизване има организирано само за град Елхово. Поради тази причина в населените места на общината всички отпадъци се изхвърлят смесено на нерегламентираните сметища, като приблизително 80% от депонираните отпадъци са с органичен характер.

Необходимо беше въвеждане на разделно събиране на органичните от твърдите битови отпадъци, за да се намали количеството на депонирани отпадъци и да се оползотворят органичните, посредством въвеждане полево компостиране.

Анализът на ползите и разходите е управленски инструмент, който може да се използва за определяне и остойностяване на всички разходи и ползи, свързани с реализацията на определен проект. Целта е да се определи дали проектът е целесъобразен и/или финансово ефективен. Възможно е оценяването на няколко начина на действие, като се извършва сравнение между ползите и разходите, свързани с всеки от тях. Електронните таблици в голяма степен улесняват използването на тази методология. В конкретния случай анализът на ползите и разходите беше насочен към определяне на оперативните разходи за предлаганото сметище в с. Добрич, за да може общината да бъде подготвена за реалния размер на разходите по експлоатацията на подобно съоръжение преди вземането на окончателно решение за неговото строителство. Разработена беше електронна таблица, която съдържаше всички разходни категории, както и общата сума на оперативните разходи, които общината ще трябва да финансира, ако строителството на сметището бъде одобрено и финансирано от правителството.

По отношение на събирането и извозването на отпадъците методологията беше използвана за определяне на няколко реалистични варианта, а след това и за остойностяване и сравняване на разходите, свързани с всеки един от тях. Въз основа на използването на методологията за систематично сравнение на реалистичните разходи и ползи по всяка от четирите възможни алтернативи, работната група определи предпочитания вариант.

Приходите от такси смет за общините Елхово, Болярово и Тунджа се оказаха недостатъчни за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Всички населени места на територията на Община Тунджа, селата на Община Елхово и голяма част от населените места на територията на Община Болярово не са включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Предприетите стъпки за бъдещото изграждане на Депо за твърди битови отпадъци в с. Добрич на територията на Община Елхово наложи необходимостта от разчет на необходимите финансови средства за създаването и експлоатацията на система за събиране и извозване на отпадъците от контейнерите за ТБО на площадките за компостиране в селата. Анализирани бяха няколко варианта, като за определяне количеството на генерираните отпадъци се използваха нормативните стандарти. Направени бяха изчисления на следните варианти:

1. Използване на претоварна станция с камион 20 м3;

2. Използване на претоварна станция с камион 8 м3;

3. Извозване на контейнерите с контейнеровоз;

4. Извозване на контейнери посредством камион с преса.

Извършен беше и икономически анализ за експлоатацията на ново ДТБО в с. Добрич, с цел добиване яснота относно увеличението на такса смет, необходимо за финансиране експлоатацията на сметището след неговото завършване.

3. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

За извършване на оценка на разходите за експлоатация на ДТБО с. Добрич се използваха данни от функциониращото ново регионално депо край с. Горна Малина, област София, изхождайки от това, че площта на депото край Горна Малина е почти еднаква с тази на проектираното край с. Добрич. Броят на жителите, които то обслужва, също се доближава до заложените в проекта за депото в с. Добрич. Разчетите бяха направени на база трудови възнаграждения на персонала, използване на консумативи и материали, горивосмазочни материали и амортизация на обслужваща техника, външни услуги и осигуровки.

В разходите за експлоатация на депото бяха включени и тези за техническа и биологична рекултивация след приключване експлоатационния период на депото. Общата стойност на годишните оперативни разходи възлязоха в размер на 103 488 лв., като в тях не се включиха 50 000 лв. годишна вноска за рекултивация, 1000 лв. годишна такса за разрешително, 50 000 лв. за наем на техника при използване на фирма по реда на ЗОП, с което общите прогнозни оперативни разходи възлязоха на 204 488 лв. и към тях се прибавиха разходите на фирмата , извършваща дейности по сметосъбиране и сметоизвозване към момента 120 000 лв.

При включването в изчисленията и на частта от средствата от такса смет, които се използват за финансиране на други услуги (90 000 лв.), стана ясно, че само финансирането на оперативните разходи на новото сметище ще изисква от Община Елхово да увеличи такса смет приблизително със 100%.

При извършения анализ на вариантите за събиране, извозване и претоварване на отпадъците се включиха ориентировъчните разходи за автомобили, горива, поддръжки, контейнери и транспортни услуги при отдаване на фирма, извършваща този вид услуги.

Анализът установи, че:

1. При използване на претоварна станция с камион 20 м3 бюджетът ще се утежни с приблизително 293 560 лв.

2. При претоварна станция с камион 8 м3 264 960 лв.

3. При извозване на контейнери с контейнеровоз 145 200 лв.

4. При извозване на контейнеровоз с преса 84 800 лв., което произтича от намаляването на транспортните разходи.

Основни участници при изготвяне на анализа бяха експерти еколози от трите общини, американските експерти, финансисти и други специалисти от общинските администрации.

4. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Избор на села с налична техника - март 2003 г.

2. Осигуряване на отделни контейнери за ТБО на всяка площадка за компост - април 2003 г.

3. Оформяне на откоси за компостиране на площадките в избраните села - април 2003 г.

4. Осигуряване на неколкократно обръщане на откосите - октомври 2003 г.

5. Разработване и разяснителна брошура/листовка за разпространение сред населението - края на април 2003 г.

6. Отпечатване и разпространение сред населението - края на май 2003 г.

7. Подготовка на пакет от базисна информация в писмен вид - края на март 2003 г.

8. Осигуряване на техническа помощ и консултации (главно по интернет) - по време на цялата програма

9. Прилагане на методологията за оценка на конкретни проекти - септември 2003 г. - април 2004 г.

5. ПРЕГЛЕД НА РЕШЕНИЯТА

След извършване на анализа се взе решение при извозване на отпадъци трите общини да използват в бъдещата си дейност камиони с преса, както и при евентуалното откриване на новото ДТБО - с. Добрич такса смет да бъде увеличена приблизително със 100%. Разходите по системата с използване на камиони с преса за извозване на отпадъците до сметище могат да бъдат разделени между трите общини въз основа на броя на обслужваното население. Освен че се характеризира с най-ниски разходи, този вариант осигурява и най-голяма гъвкавост. Поради факта, че системата не включва недвижими активи (например съоръжения на претоварни станции), тя може, чрез промяна на ежедневните графици за сметосъбиране, да бъде използвана както при депониране на отпадъците на сметището в Елхово, така и при депонирането им на сметището в Добрич или на това в Хаджидимитрово.

Намерението на Община Елхово е част от приходите на общините Болярово и Тунджа да се използват за покриване оперативните разходи за новото ДТБО.

След извършването на анализа с помощта на американските партньори се подобриха уменията на общинските служители за извършване оценка на икономическия ефект и информираността им относно реалните разходи за създаване и експлоатация на система за управление на отпадъците.

6. ПРИНОС

 1. Осъществи се разделяне на органичния от ТБО на площадките за компост.
 2. Във всяка една община функционират площадки за компостиране.
 3. Обемът на отпадъците за депониране може да се намали приблизително с 80%.
 4. Общинската администрация придоби умения за извършване на анализ на ползите и разходите и подобри уменията си за самостоятелно разработване на проекти.
 5. Общините разполагат със стратегия за управление на отпадъците, която може да бъде реализирана поетапно във времето, така че да покрие всички населени места в района. Системата може да се разработва поетапно, с увеличаване броя на селата с площадки за компостиране и поставянето на контейнери за ТБО на площадките. Твърдите битови отпадъци ще се транспортират до регламентирано сметище. Анализът на ползите и разходите разгледа и разхода за изграждането на системата във всички населени места в трите общини. Бяха изчислени реалистичните разходи за създаване и експлоатация на ефективна система. Сега общините имат възможност да започнат диалог с правителството и представителите на ЕС за определяне на източници на финансиране за изграждането на системата.
 6. Целите на анализа включваха:
  • Предотвратяване замърсяването на подземните води;
  • Използване само на регламентирани сметища за депониране на отпадъците;
  • Изпълнение на изискванията на българското законодателство във връзка с управлението на отпадъците и опазването на околната среда;
  • Изпълнение на изискванията на ЕС за планиране и прилагане на системи за управление на отпадъците.

Всички горепосочени цели ще бъдат постигнати в случай, че бъде намерено финансиране и системата бъде въведена в експлоатация.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пилотната програма приключва успешно за Община Елхово. Поставените цели на проекта бяха реализирани напълно:

1. Съществуват и функционират три площадки.

2. Осъществи се разделяне на органичния от ТБО на площадките за компост.

3. Получи се готов компост, който може да бъде реализиран.

4. Направи се анализ на икономическия ефект от разработването на цялостна система за събиране и депониране на отпадъците, вариантите за извозване и претоварване и за ново регионално сметище.

Предстои включване и на други населени места на територията на общината в системата за компостиране. Ще се търсят източници за финансиране за закупуване на нови съдове за ТБО, необходими за въвеждане на технологията на компостиране и в други населени места.

За стимулиране участието на жителите на селата в системата и за елиминиране на незаконните сметища ще бъде необходимо провеждане на образователни мероприятия и стриктно прилагане на законодателството. Опитът на американските експерти показва, че промените изискват време, а образоването на гражданите е непрекъснат процес. Стриктното прилагане на законодателството е необходимо за предотвратяване образуването на незаконни сметища и в подкрепа на разрастването на системата във всички населени места в трите общини.

Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети