Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители

Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се
 ПрофилПрофил   ВходВход 

Разработване на план за управление на повърхностни и подпочв

 
FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване
Създайте нова тема   Напишете отговор
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
admin
Site Admin


Регистриран на: 09 Май 2007
Мнения: 20

МнениеПуснато на: Вто Юни 17, 2008 1:35 pm    Заглавие: Разработване на план за управление на повърхностни и подпочв Отговорете с цитат

Разработване на план за управление на повърхностни и подпочвени води с цел предпазване на инфраструктурата в гр. Велико Търново - Казус

Разработване на план за управление на повърхностни и подпочвени води с цел предпазване на инфраструктурата в гр. Велико Търново

Казус

I. Кратко обобщение

Партньорите от Община Велико Търново и град Голдън, Колорадо, участват в Програмата за техническо побратимяване вече четири години. През 2000 г. те разработиха съвместно Финансов план за управление на публичната инфраструктура в частта й за улици и тротоари. Осъществяването на проекта стана възможно благодарение на упоритите и целенасочени усилия на Община Велико Търново и Община Голдън с подкрепата на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), Международната асоциация на градските управи (МАГУ) и Американската агенция за международно развитие (ААМР), която финансира Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини.

В процеса на изпълнение на финансовия план за поддръжка и управление инфраструктурата, разработен в предишната фаза, на дневен ред се постави разглеждането на един немалък и специфичен проблем за територията на гр. Велико Търново, свързан с повърхностния отток и високото ниво на подпочвените води. Така в настоящата четвърта фаза от осъществяване на Програмата за побратимяване се стигна до разработване на План за управление на повърхностните и подпочвени води като естествено продължение на проекта. Систематизирането на мероприятията за контрол на повърхностния отток и нивото на подпочвените води има за цел предпазване на новоизградените и новоремонтирани инфраструктурни обекти. С разработването на този проект партньорите от Велико Търново и Голдън си поставиха за цел също така да определят приблизителния размер на необходимите капитални вложения, за да можем да използваме наличните механизми за финансиране, а в дългосрочен аспект - да търсим различни финансови ресурси за подобрения, които ще спомогнат да се предпази инфраструктурата от повърхностните води, както и за реализиране на възможностите тези води да се използват за напояване, подхранване на водни площи и др. подобни.

II. Оценка на съществуващия проблем

Географското положение на гр. Велико Търново, специфичните теренни условия, бързите темпове на застрояване на територии и, не на последно място, недостатъчните инженерни мероприятия за борба с повърхностно течащи води доведоха до засилено неблагоприятно влияние на повърхностните води.

Проблемът започва с интензивните напоследък валежи, паднали върху терени с гъстота на застрояване (сгради, площади, улици, междублокови пространства и др.) достигащо до 90%, не могат да се трансформират в подпочвени води, не могат да бъдат поети от съществуващите съоръжения. Поради големите естествени наклони на терена се получава събиране на големи водни маси, които се движат с голяма скорост. Енергията на това движение е голяма. Уличните и тротоарните настилки, както и другите инфраструктурни компоненти не могат да бъдат оразмерени да се справят с такъв проблем, което води до сериозни щети върху тях.

От друга страна, високото ниво подпочвени води, подхранвано от редица естествени и изкуствени фактори (големи водосборни области, геоложки строеж на земните слоеве, предопределящ явното образуване на плитки водоносни пластове, унищожаването на изворните чешми, играещи ролята на естествени дренажи, течовете във водопреносната мрежа и др.), затруднява реализацията на проекти за изграждане и ремонт на инфраструктурата, както и по-нататъшната й експлоатация.

Решаването на проблемите, свързани с повърхностно течащите и подпочвените води, имат сходно решение - в голяма степен припокриващо се при двата случая. То стана център на съвместните усилия на Община Голдън, Колорадо и на Община Велико Търново по разширения проект за управление на публичната инфраструктура.

III. Описание на проекта

Проектът предвиждаше изпълнението на две основни задачи:

1. Завършване на идеен проект за управление на повърхностните води;

2. Разработване на идеен проект за отвеждане на определени проблемни подпочвени води, които могат да се използват за напояване на зелени площи.

Основната цел е да бъде предпазена новоизградената и съществуващата инфраструктура (улици и тротоари) чрез елиминиране вредното влияние на подпочвените води, както и тяхното използване за напояване, безопасно отвеждане на повърхностните до естествени водоприемници.

За реализацията на проекта предварително бяха формулирани девет основни задачи:

Задача 1: Създаване на топографски карти, които да показват проблемните зони с подпочвените води и желаните райони за напояване;

Задача 2: Създаване на топографска карта, която да показва съществуващата канализационна система за повърхностни води, подлежаща на подобряване. Картата следва да включва зоните за сформиране на повърхностния отток;

Задача 3: Осигуряване на данни от наблюдения на валежите от минимум двадесет годишен период;

Задача 4: Определяне на максимално допустимо ниво на подпочвените води за инфраструктурата, която се нуждае от предпазване;

Задача 5: Проектиране на ретензионни обеми за избрани водосборни области;

Задача 6: Разработване на предварителни предложения за движението на подпочвените води в зоните с високо ниво на подпочвени води (ниво, по-високо от максимално допустимото);

Задача 7: Разработване на план за отводняване на избраните проблемни зони с цел гарантиране допустимото водно ниво;

Задача 8: Разработване на план за напояване, който да използва събраните подпочвени води от системите за отводняване;

Задача 9: Определяне на необходимите разходи на база изчисленията на изработения идеен проект.

По време на работата поради непредвидени обстоятелства се наложи частична промяна на основния замисъл при определянето на тези основни задачи, но като направления и стъпки за действие бяха водещи при разработката.

Идеен проект за управление а повърхностните води

Първоначалната идея, разработена от специалистите от побратимените общини, бе изграждането на отделни разпръснати ретензионни обеми, които да събират повърхностно течащите води от интензивни валежи, които градската канализационна система не може да проведе. Вариантът отпадна поради редица проблеми като: Канализационната система в гр. Велико Търново е от смесен тип - за битови и повърхностни води (това е нормативно определено за цялата страна). Поради факта, че канализационната система е проектирана и изпълнена преди застрояването на голяма част от територията на града, същата е с недостатъчни диаметри и в повечето случаи не може да поеме големи количества повърхностно течаща вода. Друг проблем е не напълно изяснената собственост на някои от терените, което ги изключва като потенциални водоприемници. Друга немалка пречка, произтичаща от смесения тип канализация в града е пренатоварване с допълнителни водни количества на Пречиствателната станция за отпадни води на гр. Велико Търново неблагоприятен фактор за експлоатацията на самата станция.

Въпреки изброеното бяха направени обследвания и изчисления със специализиран софтуер за ползата от изграждането на този вид защитни съоръжения. Предмет на разглеждане бяха терените разположени на север от бул. България , обхващащи кварталите Акация и Картала , както и терените, разположени извън града зони, в които се сформира повърхностният отток. Резултатите показаха:

Теренът е с много големи наклони - от 12 до 18%, малко са възможните терени за разполагане на ретензионни обеми, процентът на застроените площи е много голям - между 80 и 90 % - което пречи на повърхностно течащата вода да се трансформира в подпочвена. При инвестиция в размер на около 17 000 лв. могат да бъдат изградени съоръжения, които да задържат не повече от 2% от повърхностно течащата вода, като по-горе изброените затруднения остават. При варианта с напояване на централна зона - стадиона - се получава отбиване на повърхностния отток в размер на не повече от 1%.

Като окончателен вариант на решение се достигна до провеждане на две основни мероприятия за отвеждане на повърхностните води:

1. Изграждане на поясен канал под квартал Картала с цел събиране на повърхностния отток, сформиран върху терена на самия квартал, както и от площите извън регулационните граници, намиращи се в непосредствена близост и над квартала. Същият канал може да бъде заустен в естествен водоприемник - дере, минаващо на запад от самия квартал;

2. Изграждане на покрит отводнителен канал, независим от градската канализационна система и ситуиран по продължение на бул. България , преминаващ през терена на пазара, по ул. Л. Каравелов и заустен в новоизграден воден обем в парк Дружба , подходящо разположен за напояване на по-ниски терени. Системата да предвижда мероприятия за поддръжка на открити водни площи - промиване с чисти води, почистване, охранителни мероприятия и др., както и преливник за водните количества, надвишаващи капацитета на съоръжението. Съществува възможност за помпено покачване на вода до резервоари и използването й за поливане на зелени площи.

В част от дължината си този канал може да бъде изпълнен от перфорирани тръби и по този начин да се понижи нивото на подпочвените води, които да бъдат събрани и отведени.

Трябва да се отбележи, че при изчисленията е използвана обезпеченост за събитие, състоящо се веднъж на сто години.

Поради характера на строителните работи, както и наскоро извършените строително-монтажни работи по трасето на канала е уместно изграждането на същия да се приеме като задача с възможност за отлагане във времето и да се съчетае с извършването на ремонт и реконструкция на улиците по които преминават трасетата.

IV. Времетраене на изпълнението

Времетраенето на проекта, започнал на 10.01.2003 г. с подписването на Работния план, е седемнадесет месеца. По-горе цитираните задачи бяха изпълнени в съответствие с приетия Работен план, както следва:

Задача 1: Създаване на топографски карти, които да показват проблемните зони с подпочвените води и желаните райони за напояване - април 2003 г.

Задача 2: Създаване на топографска карта, която да показва съществуващата канализационна система за повърхностни води, подлежаща на подобряване. Картата следва да включва зоните за сформиране на повърхностния отток - април 2003 г.

Задача 3: Осигуряване на данни от наблюдения на валежите от минимум двадесет годишен период - април 2003 г.

Задача 4: Определяне на максимално допустимо ниво на подпочвените води за инфраструктурата, която се нуждае от предпазване - април. 2003 г.

Задача 5: Проектиране на ретензионни обеми за избрани водосборни области - юни 2003 г.

Задача 6: Разработване на предварителни предложения за движението на подпочвените води в зоните с високо ниво на подпочвени води (ниво, по-високо от максимално допустимото) септември 2003 г.

Задача 7: Разработване на план за отводняване на избраните проблемни зони с цел гарантиране допустимото водно ниво февруари 2004 г.

Задача 8. Разработване на план за напояване, който да използва събраните подпочвени води от системите за отводняване септември 2003 г.

Задача 9 . Определяне на необходимите разходи на база изчисленията на изработения идеен проект февруари 2004 г.

V. Преглед на решенията

Резултатите от проекта са в няколко направления: Разработване на идеен проект за отвеждане на подпочвените води от проблемните зони; План за напояване, включващ напояване на зелените площи и стадиона; Идеен проект за отводняване с цел предпазване на инфраструктурата в отделни участъци при валежи с определена обезпеченост; Изготвяне на предварителни разчети за определяне на разходите, които включват изграждане, проектиране и експлоатация на съоръженията.

Изпълнението на програмата доведе до следните конкретни резултати и решения:

- Не е целесъобразно изграждането на локални малки ретензионни обеми и изпускането на ретензираната вода в градската канализационна система.

- За изграждане на поясен канал под квартал Картала са необходими около 100 000 лв.

- За изграждане на отводнителен канал по бул. България са необходими 112 500 лв.

- За изграждането на открита водна площ в парк Дружба средствата ще бъдат определени след изработването на работен технически проект, поради строгата специфичност на строителните работи.

VI. Принос

След завършване на фазата вече е изяснено до голяма степен решението на проблемите с повърхностните и подпочвените води в един от най-застрашените райони в гр. Велико Търново. Общината разполага с изяснена концепция за възможностите и мероприятията, приложими в български условия и конкретно в гр. Велико Търново. Разработеното може да бъде осъществено в по-дълъг период от време, което освобождава общината от влагане на големи финансови средства за кратък период от време и може да се съобрази да съвпадне по време с направата на реконструкция на улиците. Проектът дава възможност за построяване на открита водна площ в парк Дружба , която може да се използва и като атракция и др. цели.

VII. Заключение

В резултат от интензивното сътрудничество и съвместните усилия на двете общини бяха постигнати набелязаните резултати и бе създадена основа за подобряване на съоръженията и реализиране на нови мероприятия за защита от повърхностно стичащи се води и от високото ниво на подпочвените води. Разработката дава основните направления за работно проектиране на съоръжения за улавяне и отвеждане на повърхностните води, дренажни и др. съоръжения, както и поливане на зелени площи с ретензирана вода.

Бихме искали да изразим своята благодарност на директора на мисията на ААМР в България г-жа Дебра МакФарланд за нейната лична ангажираност и безценна подкрепа, на Фондацията за реформа в местното самоуправление и на Международната асоциация на градските управи.

Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети