Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители

Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се
 ПрофилПрофил   ВходВход 

Проект: Инвентаризация и финансов план за управление на публ

 
FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване
Създайте нова тема   Напишете отговор
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
admin
Site Admin


Регистриран на: 09 Май 2007
Мнения: 20

МнениеПуснато на: Сря Окт 08, 2008 5:33 pm    Заглавие: Проект: Инвентаризация и финансов план за управление на публ Отговорете с цитат

Проект: Инвентаризация и финансов план за управление на публичната инфраструктура на Община Велико Търново

к а з у с

Разработване на програма за управление и финансиране на поддръжката и реконструкцията на публичната инфраструктура в Община Велико Търново

1. Кратко обобщение

Осъществяването на проекта стана възможно благодарение на упоритите и целенасочени усилия на Община Велико Търново, Община Голдън, Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС), Международната асоциация на градските управители (МАГУ) и Американската агенция за международно развитие (ААМР), която финансира Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини. Партньорството определи две основни области на техническо сътрудничество, една от които беше управлението на публичната инфраструктура.

С приключването на проекта Община Велико Търново има възможност точно да планира краткосрочните и дългосрочните си нужди по отношение на инфраструктурата и да изчислява годишните разходи за инвестиции и текущи ремонти. Общината може да изчислява и допълнителните разходи в случай, че необходимите инвестиции не бъдат направени навреме.

2. Оценка на съществуващия проблем

Поддържането на улиците в добро състояние е задача на всяка община и не случайно тази тема бе избрана за основна област на техническото сътрудничество между общините Голдън и Велико Търново.

Годишните ремонти на уличната мрежа следва да бъдат обезпечени финансово. Своевременните инвестиции в подобряването на качеството на настилката при достигане на определена критична точка от жизнения цикъл на улиците водят до намаляване на дългосрочните разходи.

В момента много от улиците на Велико Търново са в окаяно положение, което се дължи на недостатъчното и нередовно финансиране на необходимите ремонтни дейности. Големи части от уличната мрежа изискват не само фрезоване, но и подмяна на настилката. В някои участъци е необходима пълна реконструкция с подмяна и на основата.

Програмата се концентрира върху определянето на улиците, които следва да бъдат ремонтирани първи, и на размера на необходимите инвестиции.

3. Описание на проекта

Проектът изискваше изпълнението на две основни задачи:

1. Инвентаризация на инфраструктурата;

2. Изчисляване на инвестициите за поддръжка (източници на финансиране).

3.1. Инвентаризация на инфраструктурата

Първата част от изпълнението на тази задача включваше оценка на състоянието на уличната мрежа. За целта улиците бяха разделени на участъци и всеки участък бе оценен индивидуално. Получената по този начин информация бе въведена в база данни, съдържаща критерии за оценка на уличната мрежа. Критериите се отнасят до настилката, състоянието на основата и състоянието на отводнителната система по отношение на повърхностните води. Цялостната оценка представлява средно аритметично от оценките, дадени по горните критерии. Стойността на необходимото финансиране се изчислява в зависимост от състоянието на конкретната улица, така че повредените улици да достигнат възможно най-високото качество според използваната петобална оценка. С програмата, използвана за базата данни, може да се изчислят и необходимите инвестиции за текущи ремонти за поддържка на уличната мрежа.

Втората част включва разширяването на обхвата на инвентаризацията върху цялата общинска инфраструктура (улици, тротоари, канавки, маркировка, пожарни хидранти, ВиК, телекомуникации и т.н.), заедно с всички дървета и др.

За изпълнението на двете части на задачата Община Голдън предостави на Община Велико Търново безплатен софтуер, който се свързас дигитална карта на град Велико Търново. В бъдеще софтуерът ще бъде свързан и с данните от следващия съвместен проект за управление на техническата инфраструктура, който се осъществява в момента от общината и великотърновски експлоатационни дружества.

3.2. Изчисляване на необходимите инвестиции и определяне на източници на финансиране

На този етап данните от направената оценка бяха използвани за определяне на приоритети в използването на средствата за инвестиции, генерирани от приватизация, общи и целеви субсидии. За дългосрочното управление на инфраструктурата е необходимо въвеждането на нови такси. Събраната информация по проекта е основа за разработването на финансов план за управление на техническата инфраструктура. Подходящият момент за извършване на инвестициите се опрделя с помощта на т. нар. крива на влошаване състоянието на настилката.

Във връзка с осъществяването на проекта на Община Голдън и Община Велико Търново използваха следните материали:

карти на по-голямата част от територията на Община Велико Търново на картон;

цифрова карта на град Велико Търново;

информация за стойността на ремонтните работи по видове дейност; допълнителна информация за релефа, комуникационните мрежи, интензивността на уличното движение, законодателната рамка, Наредба 5 за правила и нормативи за устройство на територията, регулация, термини и дефиниции, технически изисквания към вида на материалите, успокояването на трафика и вертикалното планиране.

3.3. Разработване на програма за информиране на обществеността относно важността на дългосрочните инвестиции в инфраструктура

Разработването на такава програма е задължително. Тя ще позволи на гражданите да се запознаят с философията на проекта, да проявят разбиране и да приемат приоритетите на общината за извършването на инвестиции в поддръжката на уличната мрежа и останалата техническа инфраструктура.

Задачите, включени в Работния план, бяха изпълнени чрез обмен на технически експерти и постоянна връзка по електронна поща.

4. Времетраене на изпълнението

Изпълнението на проекта продължи 12 месеца. Началото му бе поставено на 11 януари 2001 г. с приемането на Работен план за техническо сътрудничество между общините Голдън и Велико Търново. Задачите бяха изпълнени в съответствие със сроковете, заложени в Работния план:

1. Набиране на картов материал (цифров и на хартиен носител) Община Велико Търново изпълни тази задача до края на февруари 2001 год.

2. Набиране на финансова и ценова информация.

3. Проверка на точността на картовия материал и извършване на инвентаризация и оценка на инфраструктурата. През месец април 2001 год. трима експерти от Община Голдън извършиха огромна по обем работа по инвентаризацията и оценката на състоянието на уличната мрежа в старата столица на България.

4. Преглед на бюджетните приходи и разходи и разработване на план за финансово управление на инфраструктурата, чието прилагане да започне през месец май 2001 год.

5. Подготвяне на презентация на плана за управление на инфраструктурата, която да се използва пред различни финансиращи институции и да бъде представена съвместно от двете общини през месец август 2001 год.

6. Представяне на плана за управление на инфраструктурата пред Общинския съвет, фирми и граждани. Първоначално определеният срок бе отложен за месец декември поради терористичните атаки в Ню Йорк. Гражданското участие в обсъжданията беше забележително.

5. Преглед на решенията

Изпълнението на програмата доведе до следните конкретни резултати:

Ø Определяне на годишните инвестициите, необходими за подмяна на улична настилка - в размер на 710000 лв.;

Ø Определяне на инвестиции, необходими за фрезоване и асфалтиране на улици за следващите 5 години - в размер на 4000000 лв.

Ø Определяне стойността на отложените инвестиции, необходими за привеждане на цялата улична мрежа към желаните минимални стандарти за качество 4730000 лв.

Ø Общината следва да обмисли промяна на изискванията за строителство на тротоари, на които се извършва паркиране на МПС.

Тези разчети позволиха на Общината да планира бюджета си за капитални инвестиции в уличната мрежа, с цел поддръжка на улиците с добро качество.

В съответствие с подписания на 17 ноември 2000 год. Меморандум за техническо сътрудничество бизнес делегация от Велико Търново посети град Голдън, с цел укрепване на връзките между двете общини. Делегацията се запозна с модела за управление на инфраструктурата в Община Голдън.

Опитът на партньорството може да бъде мултиплициран, което обяснява нарастващия интерес към проекта. В тази връзка проектът за финансово управление и поддръжка на инфраструктурата бе представен пред технически експерти от други български общини. Във Велико Търново се проведе тридневно обучение с тридесет представители на 14 български общини с цел разпространяване на положителния опит.

6. Принос

След направената инвентаризация на улиците и тротоарите Община Велико Търново отчете състоянието им и определи сумата, която общината трябва да инвестира за тяхната поддръжка. Община Търново вече разполага със софтуера и уменията, които й позволяват да прави самостоятелна оценка на инвестициите в инфраструктурата, както и да актуализира предоставената от Община Голдън програма. Работната група създаде карти, показващи текущото състояние на уличната мрежа и генерира голям брой снимков и графичен материал, илюстриращ състоянието на различните видове улици. Улиците бяха групирани в три основни категории: улици в добро състояние; улици, нуждаещи се от ремонт; и улици, нуждаещи се от пълна реконструкция.

Партньорството разработи финансов план за подобряване и поддръжка на уличната мрежа. Систематичният подход към дългосрочното финансово планиране на необходимите инвестиции ще доведе до намаляване на разходите, свързани с негативните тенденции, причинени от ненавременни ремонти.

По отношение на техническите и финансови въпроси проектът осигурява реалистична картина за всеки инфраструктурен участък и информация за него във всеки един момент.

Експертите от общината изготвиха материали за публичното представяне на проекта. Те станаха инициатори на идеята за мултиплициране на проекта във всички български общини. Моделът може да бъде приложен и за други обекти на техническата инфраструктура.

7. Заключение

В резултат от интензивното сътрудничество и съвместните усилия на двете общини бяха постигнати очакваните резултати и се създаде основа за подобряване поддръжката на уличната мрежа в град Велико Търново. Финансовата част на проекта определи стойността на необходимите инвестиции, които трябва да бъдат направени своевременно с цел намаляване на дългосрочните разходи. Гражданите и фирмите също дадоха своя принос за успешното реализиране на проекта и ще играят основна роля в бъдещото му приложение.

Настоящият проект, както и опитът на Община Голдън в тази област могат да послужат като добър пример и модел за всички български общини.

Бихме искали да изразим своята благодарност на директора на мисията на ААМР в България г-жа Дебра Макфарланд за нейната лична ангажираност и безценна подкрепа, на Фондация за реформа в местното самоуправление и на Международната асоциация на градските управи.

Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети