Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители

Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се
 ПрофилПрофил   ВходВход 

Казус-Усъвършенстване практиките на общинско управление за с

 
FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване
Създайте нова тема   Напишете отговор
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
admin
Site Admin


Регистриран на: 09 Май 2007
Мнения: 20

МнениеПуснато на: Пет Дек 19, 2008 1:43 pm    Заглавие: Казус-Усъвършенстване практиките на общинско управление за с Отговорете с цитат

Казус-Усъвършенстване практиките на общинско управление за събиране и съхранение на твърди битови отпадъци на територията на Община Благоевград с участието на гражданите

к а з у с

Усъвършенстване практиките на общинско управление за събиране и съхранение на твърди битови отпадъци на територията на Oбщина Благоевград с участието на гражданите

1. Кратко обобщение

Проектът за реконструкция и реорганизация на управлението на сметището на Благоевград беше определен като една от важните задачи за разрешаване от общинска администрация в стратегическия план на Общината, в частта му за екологосъобразно управление на отпадъците. Този план беше разработен в периода 1998 - 2000 г. през първия етап от Програмата за техническо побратимяване, съвместно с партньорите ни от град Обърн.

Работна група по екология, която включваше експерти от град Обърн и Община Благоевград, преподаватели и студенти от ЮЗУ и АУБ, общински съветници и граждани, неправителствени организации, както и представители на други компетентни органи като РИОСВ, ХЕИ и др., определи като основни акценти в бъдещата работа на общината следните задачи:

1. Разработване на план за подобряване екологосъобразното управление на сметището на Благоевград, удължаване на срока за неговото използване и намаляване на замърсяването на р. Струма;

2. Избор на площадка за ново сметище;

3. Подобряване на сметосъбирането в Община Благоевград.

В отговор на така поставените задачи, работната група, със съдействието на г-н Алфред Дейвис директор на отдел Екологични услуги на град Обърн, подготви технически доклад за състоянието на сметището и препоръки за приемане на конкретни мерки за реконструкция и реорганизация на управлението му. На базата на този доклад, Общината стартира изпълнението на редица технически дейности, като повечето от тях вече са приключени, а други са в процес на изпълнение. Очаква се вследствие на предприетите мерки, срокът за експлоатация на сега функциониращото сметище да бъде удължен с 10-15 години.

2. Оценка на съществуващия проблем

Сметището, използвано понастоящем за нуждите на Община Благоевград, се намира в близост до с. Бучино (едно от съставните села на общината). То се експлоатира от 1977 г. и както повечето от функциониращите подобни сметища в България, не отговаря на изискванията на нормативната уредба за този вид дейност.

В тази връзка още от 1995 г. Община Благоевград започна да работи по няколко направления:

1. Определяне на нови площадки за сметище;

2. Разделно събиране на някои видове отпадъци;

3. Закупуване на нови съдове за смет;

4. Закупуване на по-модерна техника за сметосъбиране;

5. Инсталиране на система за събиране на преминаващите през сметището подпочвени води с цел предотвратяване на замърсяването на р. Струма;

6. Рекултивация и запръстяване на сметището.

Основните проблеми, с които се сблъскахме в опитите ни да решим тези проблеми, бяха ограничените финансови възможности на общинския бюджет, неразбирането и пасивната позиция на гражданите за решаването им, както и липсата на дългосрочна стратегия за управление на отпадъците. Това ни накара да се обърнем към колегите ни от Обърн, които имат забележителни успехи в управлението на екологичните дейности и в частност сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци.

3. Описание на проекта

Проектът стартира в края на 2000 г., когато след подробен анализ на техническия доклад на работната група по екология беше решено, че предложените две площадки за ново сметище са неподходящи поради следните причини:

1. Труден достъп до тях, особено през зимен сезон;

2. Голяма отдалеченост от града, което ще оскъпи значително сметоизвозването, а оттам ще увеличи почти двойно таксата смет;

3. Голям наклон на пътя, което ще затрудни движението на сметосъбирачната техника;

4. Евентуалното изграждане на необходимия път ще отнеме твърде много средства;

5. Площадките са разположени на висока надморска височина, при което има опасност пътят до тях през зимата да бъде блокиран;

6. По-голямата част от района на площадките се намират в терени от горския фонд, което при налагащата се промяна на собствеността ще изисква много средства за отчуждителни мероприятия;

7. Липса на достатъчно хидроложки и геологични данни за предлаганите площадки;

8. Развитието на новите площадки би отнело 10-15 години.

Ето защо беше прието, че усилията ще се съсредоточат върху определени мерки за удължаване срока за използване на настоящето сметище (докато се подготвят проекти и се осъществи строителството на ново сметище, т.е. минимум 10-15 години):

1. Въвеждане на разделно събиране на пепел и органични отпадъци;

2. Ограждане на терена на сметището;

3. Покриване на сметището със 60 см. слабопропусклива почва;

4. Намаляване на склона посредством неговото запълване;

5. Спиране изхвърлянето на отпадъци до отводнителния канал;

6. Преместване на отпадъците до отводнителния канал и почистването му;

7. Определяне на място за заравяне на мъртви животни;

8. Определяне на площадка за пепел;

9. Забрана за изгарянето на отпадъците;

10. Инсталиране на решетка с гъсто сито при дренажната тръба;

11. Използване на булдозер за компактиране и покриване на сметта;

12. Контрол на достъпа до сметището на входа, чрез инсталиране на бариера;

13. Построяване на път, проходим през всички сезони до мястото за изсипване на отпадъците;

14. Разработване на план за контролиране на разпиляването на смет вътре в сметището;

15. Построяване на басейн за събиране на утайката при основата на сметището;

16. Забрана на ровенето из отпадъците;

17. Въвеждане на входна такса за частни превозни средства;

18. Запълване на пространството около канала с нископропусклива почва;

19. Поставяне на едно- или многослойни почвени изолатори за намаляване до минимум въздействието на отточните води върху р. Струма;

20. Инсталиране на тръби за отвеждане на отпадъчните течности и място за тяхното събиране.

21. Запълване на заблатената част от сметището със слабопропускливи почви;

22. Изграждане на площадка за компост.

4. Времетраене на проекта

Основни компоненти на проекта, които определят срока на завършване са:

1. Периодичното запръстяване съгласно експлоатационния план за поддържане на сметището;

2. Контрол на достъпа до сметището;

3. Поддръжка на пътя до мястото на изсипване на отпадъците през всичките сезони;

(т.е. всички мероприятия свързани с поддържане на сметището, като срокът за изпълнение съвпада със срока за експлоатация на сметището)

В по-голямата си част някои от мерките бяха изпълнени още през 2001 г., други са предвидени за проектиране през 2002 г., като изпълнението им зависи преди всичко от осигуряване на съответното финансиране от бюджета на общината, но ръководството счита, че най-късно до 2005 г. те ще бъдат приключени.

5. Преглед на решенията

През м. август 2001 г., при посещението на работна група от експерти от град Обърн, се направи проверка на изпълнението на конкретните мерки и се констатира следното:

А. Изпълнени:

1. Подписан договор и проведен експеримент по програма Еколинкс за разделно събиране на био-отпадъци и изследването им за хумос;

2. Въведено разделно събиране на пепелта от битовите отпадъци;

3. Цялото сметище е покрито със слой от 60 см. нископропусклива почва;

4. Спряно е изсипването на смет в близост до отводнителния канал;

5. Почистен е боклука около отводнителния канал;

6. Извършва се подпорното попълване по дължината на отводнителния канал със земни маси;

7. Използва се булдозер за компактиране и покриване на сметта;

8. Назначена е охрана, която ограничава достъпа до сметището още на входа му;

9. Построен е път, който е проходим през всички сезони до мястото на изсипване на боклука;

10. Оградено е цялото сметище;

11. Направена е бариера на входа на сметището с указателна табела кои отпадъци могат да се депонират на сметището;

12. Заблатените места в сметището са покрити с ниско-пропусклив слой земя;

13. Закупени са нови съдове за смет тип Бобър и Кука ;

14. Закупени са три броя сметосъбирна техника тип Мерцедес с устройство за пресоване.

Б. В процес на изпълнение:

1. Запълване на склоновете в близост до реката за намаляване на наклона и предотвратяване на евентуално срутване;

2. Отделена площадка за пепел;

3. Проектирана трупосъбирателна гробница за умрели животни, която е заложена за изпълнение през 2002 г.;

4. Недопускане запалването на боклука;

5. Недопускане на клошари в сметището;

6. Инсталиране на всички преградни решетки за спиране и събиране на боклуците в отводнителния канал;

7. Частично контролиране на разпиляването на боклуците из сметището.

В. Планирани за изпълнение мерки:

1. Актуализиране на плана за експлоатация последващо закриване на сметището;

2. Изработване на проект за разширяване на сметището, съгласно нормативната уредба;

3. Залесяване на ската при входа на сметището;

4. Събиране на отточните повърхностни води чрез колектор и събирането им в отводнителен басейн за пречистване;

5. Инсталиране на изолационна обшивка, за да се предотврати просмукване;

6. Инсталиране на пунктове за контрол на газ и подземни води;

7. Въвеждане на входна такса за частните превозни средства, съгласно нормативната уредба в Република България.

6. Принос

С така извършените мероприятия ще се удължи срокът за експлоатация на настоящето сметище до момента на построяване на ново регионално сметище. Процедурата за изграждането на такова ново сметище вече е задвижена.

Основният принос на проекта е, че в резултат на опита от работата ни с колегите от Обърн за решаване на проблемите, свързани с екологосъобразното и в съответствие с нормативните изисквания управление на сметището, бяха привлечени широк кръг от институции и граждани. В резултат на този подход, както и благодарение на огромната работа, извършена от специалисти от общината, служители на фирмата за поддържане и експлоатация на сметището Биострой ООД , студенти от АУБ и Екологичен младежки клуб Тера за информиране и убеждаване на широката гражданска общественост, се формира разбиране и съпричастие у гражданите за нуждата от ново отношение към разделното събиране на отпадъци и грижа към опазване чистотата на околната среда.

Конкретният принос на проекта се изразява в следното:

1. Удължава се срокът на годност за експлоатация на сметището до построяването на новото регионално сметище в землището на гр. Кочериново;

2. Намалява се опасността от замърсяване на р. Струма и околните земеделски земи;

3. Спестяват се средства от общински бюджет, които могат да се използват за построяването на новото сметище;

4. Подобрява се организацията на сметосъбиране, поддържане и експлоатация на сметището;

5. Премахва опасността от възникване на пожари, разпространяване на зарази и увеличава чистотата на въздуха.

7. Заключение

Екипът на Община Благоевград счита проекта за реконструкция и реорганизация на управление на сметището за много успешен. Той ни даде възможност да се запознаем с богатия опит и изключително добре функционираща система за управление на отпадъците в град Обърн, като заимстваме от тяхната комплексна програма успешните практики, приложими в нашите специфични условия. По този начин постигнахме реални резултати в тази изключително важназа общинското управление област.

Проблемът с незаконните и неотговарящи на екологичните стандарти сметища, които съществуват понастоящем в България, както и липсата на достатъчно ресурси за построяване на нови сметища в рамките на близките 10-15 години, стои почти пред всички български общини. Проектът би могъл да послужи за модел как с минимум средства, на базата на добрия опит, нови управленски практики и ново мислене на гражданите, могат да се постигнат оптимални резултати в решаването на основни екологични проблеми.

Благодарни сме на нашите партньори от град Обърн и особено на техническия екип с ръководители г-н Алфред Дейвис директор отдел Услуги по околната среда, г-н Джеф Рамзи главен инженер и г-н Рекс Грифин директор отдел водоснабдяване и канализация, които участваха в работната група.

Специална благодарност дължим на г-н Алфред Дейвис, който подготви изключително професионален технически доклад за състоянието на сметището, послужил за основа на цялостната ни работа по проекта.

Готови сме да предоставим опита от нашата работа с Обърн на колеги от всички общини, които биха проявили интерес.

Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети