Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители

Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се
 ПрофилПрофил   ВходВход 

Казус-Усъвършенстване практиките на общинско управление за с

 
FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване
Създайте нова тема   Напишете отговор
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
admin
Site Admin


Регистриран на: 09 Май 2007
Мнения: 20

МнениеПуснато на: Нед Май 11, 2008 6:42 am    Заглавие: Казус-Усъвършенстване практиките на общинско управление за с Отговорете с цитат

Казус-Усъвършенстване практиките на общинско управление за събиране и съхранение на твърди и битови отпадъци на територията на Община Радомир с участието на гражданите

Казус-Усъвършенстване практиките на общинско управление за събиране и съхранение на твърди и битови отпадъци на територията на Община Радомир с участието на гражданите

Казус

1. Кратко обобщение

Община Благоевград, Община Радомир и гр. Обърн, Алабама, САЩ, подписаха Работен план за техническо сътрудничество на 08.02.2003 г. Част от задачите по този план бяха насочени към оптимизиране и обновяване системата за управление на отпадъците, както и към подобряване съществуващото състояние на сметището в мах. Петрово чрез мултиплициране на проекта, осъществен на сметището на Благоевград в резултат на съвместната работа между българските и американските експерти от Обърн и Благоевград в предишни фази на Програмата за техническо побратимяване. Работният план имаше за цел да подпомогне дейностите за превръщане на част от сметището в претоварно-сортировъчна станция, а останалата част - да се рекултивира и да се засади с културни дървесни видове. В разработването и изпълнението на проекта се включи и фирма EUROQUEST IDUSTRIES Ltd., която по договор с общината оперира на сметището.

Работната група, състояща се от български и американски колеги, обсъди няколко основни аспекта от управлението на отпадъците на територията на общината и оформи план за действие.

Основните задачи в него са:

1. Подобряване на експлоатацията на сметището на град Радомир.

2. Въвеждане на пилотна програма за разделно събиране на отпадъците.

ІІ. Оценка на съществуващия проблем

Проблемите, които стояха пред общинската администрация и Общинския съвет на Радомир, са свързани със замърсения град и многобройните нерегламентирани сметища в общината; недостатъчния брой и лошото състояние на съдовете за сметосъбиране; армортизираната и недостатъчна техника за сметосъбиране; ограничените финансови възможности на общината; неразбирането и ниската екологична култура на гражданите; неефективните графици за сметоизвозване; необходимостта от подобряване на експлоатацията и поддържането на съществуващото сметище в махала Петрово , с. Кошарите. За решаването на тези проблеми беше разработена общинска програма, която включваше и съвместните дейности с американските партньори от Обърн в съответствие с Работния план за техническо сътрудничество между Община Радомир, Благоевград и Обърн, Алабама, в областта на управление на отпадъците.

ІІІ. Описание на проекта

На база на Работния план за техническо сътрудничество между Община Благоевград, Община Радомир и Община Обърн, Алабама, и на общинската Програма за управление на отпадъците, съвместно с фирма EUROQUEST IDUSTRIES Ltd., която по договор оперира на сметището за ТБО и осъществява организираното сметосъбиране и сметоизвозване, бяха набелязани конкретни мерки за подобряване на експлоатацията на сметището на град Радомир, както и за по-добра организация и ефективност на сметосъбирането и сметоизвозването. По отношение подобряването на работата на съществуващото сметище те бяха свързани с:

q коригиране на ската и покриване на коригирания скат с мин. 15 см пръст;

q преглед на съществуващото изследване за ветровете и изготвяне на препоръки;

q оформяне на площадка за дървесни отпадъци;

q осигуряване на проби за наличие на метан, рекултивация на затворените клетки.

Бяха набелязани и някои мерки в дългосрочен план: ограждане на сметището; разработка на система за отвеждане на метана (в случай, че се установи наличие на метан след направените проби).

Второто основно направление в съвместната работа с американските партньори беше за въвеждане на пилотна програма за разделно събиране на отпадъците. Тя предвиждаше изпълнението на следните непосредствени задачи:

- Разработване и изпълнение на експериментална програма за разделяне на рециклируемия от твърдия битов отпадък;

- Частично въвеждане на разделно събиране на сгурията от печките на твърдо гориво;

- Разработка и стартиране на програма за информиране и въвличане на гражданите;

- Подмяна на контейнерите за смет;

- Въвеждане на разделно събиране на отпадъците.

ІV. Времетраене на изпълнението

Сроковете за изпълнение са в зависимост от залегналите дейности в Работния план, като краткосрочните бяха със срок 1 година (края на 2003 г.), а дългосрочните - за две и повече години или със срок постоянен.

V. Преглед на решенията

Радикалната промяна в сметосъбирането и сметоизвозването започна от началото на 2003 г., след подписването на работния план, дадените насоки и споделения опит с американските ни партньори по време на посещението в гр. Обърн, Алабама, САЩ. Всички дейности бяха извършени съвместно с фирмата оператор на сметището EUROQUEST INDUSTRIES Ltd.

А. Изпълнени:

1. Започнахме корекция на ската, но дейността е спряна поради това, че има изработен проект за рекултивация на част от сметището, в който е включен и самияj скат.

2 Обособихме площадката за дървесни отпадъци на сметището.

3. Сметището се запръстява ежедневно с 10-15 см. слой пръст и се притъпква с компактор.

4. Направихме анализ на ветровете. Скоростта на ветровете е доста висока - 2,3 м/сек., а процентното им съотношение спрямо всички други посоки е 44-51%. Това са ветрове, духащи най-често през летните месеци на годината.


5. Във връзка с рекултивацията на затворените клетки е изработен проект за рекултивация (техническа и биологична) на 150 дка от сметището, която е внесена в ПУДООС към МОСВ и се очаква финансиране.

6. Направена е частична ограда. Пътят до сметището от източната страна е настлан и е проходим през всички сезони. Поставена е бариера за входящ контрол с цел прекратяване достъпа на външни лица и е въведен входящ дневник за контрол на количеството на отпадъка.

7. До момента разделянето на рециклируеми от ТБО се извършва на самото сметище, където е изградено хале за измиване, раздробяване, гранулиране и опаковане на полимерните отпадъци. Хартията се изсушава и балира.

8. По примера на американските ни колеги започнахме обучение на учениците от НУ Архимандрит Зиновий и от СОУ Св. Св. Кирил и Методий , където има създаден екоклуб Планински кристал , който успешно се представи на научно-практическа конференция в гр. Перник - 2003 г.

В същите училища са поставени специални кошчета за разделно събиране на отпадъци с различни цветове - стъкло, хартия и полимери.

9. През 2003 г. от фирмата оператор беше закупена следната техника:

а) 491 бр. паркови кошчета;

б) за сметоизвозване и компактиране: 2 специализирани автомобила ISUZU ; 2 контейнеровоза ГАЗ - 66 ; 1 самосвал ГАЗ - 53 ; 3 бр. НИВА за контрол на чистотата; 1 булдозер ДТ - 75 ; 1 челен товарач.

Б. В процес на изпълнение

1. Изграждането на езеро за събиране на утайките.

2. Почистване на нерегламентираните сметища в съставните села на общината.

4. Изграждане на два ветро-генератора.

5. В процес на доизграждане са два резервоара за вода за измиване на полимерите и стъклото, както и използването им при аварийни ситуации на сметището.

6. Подмяна на останалите сметосъбиращи съдове.

В. Планирани за изпълнение мерки 

1. Рекултивиране на 150 дка. от сметището, вкл. залесяване с овощни дървета на част от рекултивираните терени и построяване на гаражи за техника.

2. Изграждане на претоварно-сортировъчна станция.

3. Изработване на работен проект за подобряване на цялостната система на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Радомир.

4. Въвеждане на разделното събиране на отпадъци, като се ползва опитът на партньорите ни от Обърн, САЩ.

- поставяне във всички държавни учреждения на съдове за разделно сметосъбиране;

- популяризиране на програмата чрез медиите;

- работа с децата;

- организиране на Ден на чистата околна среда .

5. Участие във форуми за обмяна на опит между български и чужди общини и мултиплициране на опита.

6. Принос

С извършването на всички планирани дейности ще се подобри системата за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Радомир, ще се повиши гражданското самосъзнание и общината ни ще стане дом и ресурс за устойчиво развитие и здравословен живот.

Основен принос в дейностите имат колегите от Община Обърн, Алабама, САЩ, които дадоха основните насоки за подобряване работата на сметището и споделиха неоценим опит с нас. Ценният технически и културен опит, натрупан при работните посещения в САЩ и други общини, дадоха много нови и свежи идеи, които могат да се адаптират в наши условия при отчитане на икономическото състояние на страната и респективно на общината.

В резултат на този подход, както и благодарение на големия труд, положен от общинските служители от отдел Екология и инвестиционни проекти към Община Радомир, служителите на фирмата оператор на сметището и учениците от СОУ Св. Св. Кирил и Методий - Радомир, положихме началото разделно събиране на отпадъците за опазване на чиста околна среда.

Конкретно приносът се изразява в:

1. Екологосъобразно управление на отпадъците в Община Радомир;

2. Екологосъобразно поддържане на сметището и привеждането му в съответствие с изискванията;

3. Намаляване на риска от замърсяване на съседните земеделски имоти;

4. По-целесъобразна употреба на средствата от общинския бюджет;

5. Премахване на опасността от възникване на пожари, както и свеждането до минимум на неприятните миризми и подобряване качеството на въздуха.

7. Заключение

Екипът на Община Радомир смята, че сътрудничеството ни беше много успешно. То ни даде възможност да преценим и да адаптираме в наши условия най-добрите практики приложими за нашата община - нашият дом.

По този начин постигнахме добри резултати в оптимизирането на системата за сметосъбиране и сметоизвозване, както и целесъобразното управление на сметището.

Проблемите, свързани с неотговарящите на нормативната уредба сметища, са област, в която все още има нужда да се проучат възможните решения и чрез активна обмяна на опит да се търси прилагането им в почти всички български общини.

Благодарни сме на нашите колеги от гр. Обърн и гр. Благоевград за полезните срещи, които дадоха ценни насоки за развитие в областта на управлението на околната среда.

Готови сме да споделим опита си и с други общини, които искат да се присъединят към нашият призив Чиста околна среда и устойчиво развитие .

Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    FLGR Forum Форуми -> Техническо побратимяване Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети