Foundation for Local Government Reform
03/2004: Кампания за прозрачност в общините


ОБЩИНСКИ РАДИО-ФОРУМ, 25 март 2004 г.

Съвместна рубрика на Програма "Хоризонт" на Българско национално радио и Фондацията за реформа в местното самоуправление

на тема: "Кампания за прозрачност в общините"


Водеща Боряна Кирилова:

Уважаеми слушатели, оставаме в територията на "Хоризонт до обед" до 12 часа днес и знаете, че всеки последен четвъртък на месеца, по това време, говорим, представяме, коментираме общинските проблеми и достижения в България. Припомням, че това са минутите на "Общинския радиофорум", който е съвместна инициатива на програма "Хоризонт" на Българското национално радио и Фондацията за реформа в местното самоуправление, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. Днес за акцент сме избрали кампанията за прозрачност в общините - една тема, по която ще говорим с гостите ни в студиото: Богдана Султанова - ръководител екип "Ефективно общинско управление" към Програма "Инициатива Местно самоуправление" на ААМР и Татяна Димитрова - ръководител екип "Информационна дейност" към Фондацията за реформа в местното самоуправление. Добре дошли!

Богдана Султанова, Татяна Димитрова:

Здравейте! Добър ден!

Боряна Кирилова:

Как да обясним на нашите слушатели защо се провежда тази кампания, кое е интересното, любопитното в нея и важното, разбира се? Къде е практическата полза от една такава кампания?


Богдана Султанова:
 

Защо се провежда тази кампания? Защото, наистина, в публичното пространство, непрекъснато през последните години се повтаря тази дума - корупция и като че ли корупцията се превърна в един сериозен проблем за управлението както на национално, така и на местно ниво. От друга страна, на последните избори за местни власти в много от предизборните платформи се съдържаха много думи за прозрачност, за откритост на общините, за нов начин на работа, така че обществото, хората очакваха нещо да се промени и може би наистина това е най-добрият момент - с новия мандат - да се започне на чисто и сега е точно времето за една такава кампания за повече прозрачност...


Боряна Кирилова:

С някаква конкретна дата ли обвързахте старта на кампанията, или...


Татяна Димитрова:
 

Самата подготовка на кампанията започна преди поредните местни избори, с организирането на един екип от специалисти, експерти от общините, който се нарича Екип за прозрачност в местното самоуправление и който разработи един от основните инструменти на тази кампания - така наречения Въпросник за оценка на състоянието на прозрачността в една община. Тоест, инструмент за самооценка. Но реално кампанията започна в началото на тази календарна година. От януари месец тя беше разгласена и за нейните цели бяха информирани по всички възможни начини кметовете на общини, общинските съвети и администрация на различни форуми. Един от тях беше първата среща на кметовете в началото на мандата на общото събрание на Националното сдружение на общините, плюс тези на регионалните асоциации. Хората, които се ангажират да работят за тази кампания, освен нашите две организации, разбира се, като координатори, споделят виждането, че прозрачността е измерима и освен това, че прозрачността е единственият и правилен начин на работа на публичната администрация...


Боряна Кирилова:
 

А как, всъщност може да бъде измерена прозрачността, степента на прозрачност на една община, на една общинска администрация, как може да бъде реално измерена?Богдана Султанова:
 

Прозрачността в никакъв случай не може да бъде реално измерена с някакви проценти, да речем, ако някой очаква това...


Боряна Кирилова:

Не, по-скоро, как жителите на една община могат да кажат - да, работата е прозрачна, или - не, не е прозрачна?


Богдана Султанова:

Ако аз съм жител на една община и ми трябва по някакъв повод копие от протокола на решенията на Общинския съвет и отида в общината и се окаже, че хората не знаят точно към кого да се обърна, започнат да се питат кой сега ще ми направи копие, откъде да го взема... Тоест, ако няма процедура за предоставяне на тази информация... Но ако всичко това предварително е отработено и аз знам в какъв срок и кой точно ще ми предостави информацията и колко ще ми струва вземането на едно такова копие от решения, това означава, че има прозрачност. Или пък, ако имам такъв интерес и отида в общината и там, на таблото виси един публичен списък с местата за реклама в общината или всички обекти, които се отдават под наем са в друг един публичен списък... Ето така един гражданин ще разбере, че общината работи открито.


Боряна Кирилова:
 

Възможно ли е често гражданите да нямат достъп до различни решения и документи от обикновена небрежност или бюрократщина на работещите в общината...


Татяна Димитрова:
 

...или липса на добра система и организация вътре в самата администрация по-скоро. Да. Именно, във връзка с това е този Въпросник, който всички общини в страната са получили, за да се самооценят като сформират екип, който включва не само представители на общинската администрация и общинския съвет, но в някои случаи и представители на гражданското общество и нестопанските организации. Целта е тази самооценка не само да покаже доколко се спазват тези практики. Много от тях законът ги изисква, но примерно не е създадена добра организация на работа, за да се прилагат действително. Други от тях са много новаторски, тоест, не съществуват в абсолютно всички общини. Говоря за практиките, които са маркирани в този въпросник за самооценка, който в никакъв случай не е някаква проверка отвън за общините, а по-скоро начин да се самооценят и сравнят с останалите.


Боряна Кирилова:

Тоест, представителите на различните общини не бива да ги плаши фактът, че те могат да не дават много положителни отговори на някои от въпросите, заложени във въпросника...


Татяна Димитрова:

Въпросникът е в помощ на самите тях и всъщност той може да им помогне в бъдеще време, когато след една година те направят тази оценка, да разбират дали в рамките на един минал период те са направили нещо повече или нещо ново, за да гарантират своята прозрачност пред своите граждани.


Боряна Кирилова:

Имате ли обратна връзка с представителите на различните общини? Как те реагират или как приемат този Въпросник?


Татяна Димитрова:

Въпросникът беше разпространен по съвсем официален начин - до всички кметове на общини, председатели на общински съвети, също и председатели на комисии в общинските съвети. И първата обратна връзка, която получаваме, е свързана с един конкурс за иновационни практики, който Фондацията за реформа в местното самоуправление вече обяви, конкурс, в който очакваме в срок до 9-ти април общините да споделят как са стартирали този процес на самооценка, посредством Въпросника, за това, каква е тяхната степен на прозрачност, дали всички тези практики при тях се спазват...


Боряна Кирилова:
 

А след минути пък ще чуем и как реагират граждани на въпроса дали работата на тяхната община за тях самите е прозрачна?


АНКЕТА

Въпрос: Откъде черпите информация затова какво правят, как разходват средствата ни?

Отговор на гражданин: Гледам. Слушам...

Въпрос: От градската мълва, така ли?

Отговор на гражданин: Защо градската мълва?! Не всичко е мълва! Не всичко е мълва...

Въпрос: Какво трябва да се направи?

Гражданин: Не знам. Сякаш още е рано за съвети да се дават за това какво трябва да се направи. В смисъл, че много неща още трябва да се случат, преди да станат нещата прозрачни...

Въпрос: Какви?

Гражданин: Законово не е осигурена историята...

Въпрос: Какво имате предвид?

Гражданин: Имам предвид, че няма закони. Няма закони. Просто нашето законодателство е такова, че не може да осигури прозрачност на нещата...

Въпрос: А активността на гражданите?

Гражданин: Гражданите стават все по-пасивни, не по-активни. И все по-пасивни ще стават.

Въпрос: Не се интересуват много от... ?

Гражданин: Не се интересуват, защото никой не ги зачита за нищо.

Въпрос: Интересува ли Ви по-подробно, примерно, как се харчи общинският бюджет, дали се харчи правомерно или не?

Гражданка: Дали е правомерно или не, не мога да кажа, би трябвало да има Общински съвет, който разпределя, съответно, сумите така, че би трябвало те да са правомерно изхарчени. Доколкото информацията е постижима за обикновените граждани...

Въпрос: А достижима ли е тя за обикновените граждани?

Гражданка: Пак казвам, достижима е дотолкова, доколкото има информация за нея в медиите .

Въпрос: Вие самата интересувате ли се от някакъв въпрос, по който бихте искали да получите по-подробна информация, отговор, да речем, от администрацията, от Общинския съвет ?

Гражданка: Не, смятам, че ако имам някакъв въпрос, то има начини, по които може да се получи директна информация.

Въпрос: Знаете ли какви са те?

Гражданка: Да, мисля, че има приемни в общинска администрация, може да се отиде, да се пита и така нататък...

Въпрос: Но Вие не сте ходили?

Гражданка: Не, не ми се е налагало.

Въпрос: А правите ли разлика между общинска администрация и общински съвет?

Гражданка: Да, разбира се.

Въпрос: Какво Ви интересува, а нямате отговори на тези въпроси?

Гражданка: Значи, проблемът е, може би, че и аз недостатъчно наистина проявявам интерес, но и те към нас, като че ли...

Въпрос: Но, примерно, какво Ви е интересно сега, така, като се замислите?

Гражданка: Значи, всъщност, ето сега се замислих... Да, като имам предвид и включване на... да, има разностранни дейности, всъщност... Ами, не знам... Контактът, може би е недостатъчен, директният...

Въпрос: С тях?

Гражданка: Да.

Въпрос: А ако Ви заинтересува някакъв въпрос, знаете ли как да получите отговор?

Гражданка: Ами, аз като че ли повече към общината, май, нямам интерес, по мога да се справя и сама, отколкото към правителството, там са ми проблемите, основните, които мен ме вълнуват.

Гражданка-2: Мисля, че работата на Общината и на нашата общинска администрация не е прозрачна. Чуват се много работи и никой не обяснява на обикновения гражданин за какво става въпрос...

Въпрос: Какви неща, например?

Гражданка-2: Е, то , така, сега, изведнъж, не може да се каже, но... продават държавна собственост...

Въпрос: Общинска?

Гражданка-2: Да, общинска. Нали тя първо е държавна, после е общинска, но никой не дава обяснение на кого, как... Чуваме, че стават някакви търгове, но кой ги печели... Печели ги не този, който би трябвало да ги спечели. Според мен, това е непрозрачност.

Въпрос: Знаете ли, че има приемна в Общината, в общинската администрация, комисии в Общинския съвет, които могат да обсъждат тези въпроси, с които можете да ги обсъждате, да получите конкретен отговор, точен?

Гражданка: Да. Със сигурност има такива приемни. Има и хора, които биха ни изслушали, но каква е ползата от цялата тази работа? Никой няма да обърне внимание на обикновения гражданин. Те най-много да ни изслушат и да направят това, което са си решили и което си знаят...


Боряна Кирилова:
 

Доколко достъпна и прозрачна е работата на Общинския съвет и на общинската администрация - този въпрос кореспондентката ни Веселина Пройнова зададе на жителите на Силистра. Чухме и техните отговори. Сега продължаваме разговора в студиото с Богдана Султанова - ръководител екип "Ефективно общинско управление" към Програма "Инициатива Местно самоуправление" и с Татяна Димитрова, ръководител екип "Информационна дейност" към Фондацията за реформа в местното самоуправление. Така, съвместна беше идеята за тази тема. Имате ли, обаче, опасенията, че хората не разбират полезността на една такава кампания? Изобщо, тази анкета, с тези отговори, на какви идеи Ви навежда?


Богдана Султанова:
 

На първо място, гражданинът, който започна анкетата, каза, че няма закони. Аз бих искала да коментираме това. Със сигурност, нашето законодателство не е перфектно, но с две изменения в два закона, които са от съвсем скоро, има прозрачност и има гражданско участие. И това е изменението в ЗМСМА, което даде възможност гражданите да участват директно в сесиите на Общинския съвет и в работата на комисиите.


Боряна Кирилова:
 

Може би това не е достатъчно популярно. Няма как да се сърдим на хората, че не са информирани...


Богдана Султанова:
 

Да, това е пряка демокрация. Всеки гражданин може да влезе в сесия, да пита и да се изказва, което не съществуваше преди. От друга страна, в Закона за общинския бюджет изрично е предвидено обсъждане на проектобюджета, публично обсъждане с гражданите и също така публичен отчет на бюджета. Така че гражданите, които се интересуват, имат възможност да получат такава информация и кампанията се прави точно затова - да може Общината да се отвори към гражданите, да ги покани да участват в сесии и в обсъждания, така че те да не се чувстват изолирани и действително да могат да участват във вземането на решения.


Татяна Димитрова:

На фона на анкетата, която чухме, може би задължително трябва да кажем, че целта на тази кампания е прозрачността. Ние не предполагаме, че тя не съществува, но по-скоро тя да стане приоритет на общинските ръководства. И отговорите, които чухме, разбира се, бяха интересни. И така, варираха от това "Никой не ни дава обяснение", до това - "Всъщност, истината е, че аз не се интересувам и ходя рядко в Общината"... Реално, ако хората по някакъв начин обвържат личното си благополучие с доброто управление на общината и ако разберат, че тяхното участие и тяхното очакване, да го наречем "нежен натиск" към администрацията - тя да бъде прозрачна, да им предоставя услуги по прозрачен начин, да ги информира... Ако направят тази връзка, може би ще има по-голяма заинтересованост от тяхна страна. В крайна сметка, не всичко е мълва, каза един от интервюираните. Това означава, че хората са наясно, че някъде все пак информацията я има и аз съм сигурна, както в Общинска администрация - Силистра, така и в много други общини примерите са реалност. Има тонове информация, която по подходящ начин се изнася на достъпни места в сградата на общинската администрация Наистина, друг е въпросът доколко хората проявяват интерес и, разбира се, те опират до нея, когато по личен проблем отидат до общината. И последното нещо, което също ми направи впечатление е, че една от интервюираните каза: Да, запозната съм, доколкото има информация в медиите. Значи, ролята на медиите е много важна и ние никак не я подценяваме в тази кампания, работим с всички общински специалисти по връзки с обществеността, за да не бъде тя просто едно начинание, в което да участват общините, а и цялото гражданско общество.


Боряна Кирилова:
 

Имате ли опасения, че всъщност, хората могат и да не разберат същността на кампанията и да останат безразлични. Имаше скептични мнения и в анкетата. Каква е реалната полза за тях? Ефикасността?


Татяна Димитрова:
 

В крайна сметка, ние не се опитваме да накараме всички хора в България да разберат, че ето на, тази кампания е страхотна и е полезна. Ние ще сметнем, че сме успели с тази кампания, когато хората започнат да търсят общината, да изискват от нея информация и когато тяхното ниво на задоволство от начина, по който общинската администрация и общинският съвет им предоставят информация, се повиши. Тоест, самите хора да го усетят в своето битие като реална полза.


Боряна Кирилова:
 

След минути вече ще чуем и представители на отделните общини, които ще разкажат за това, как е стартирала кампанията при тях. В Община Струмяни, Област Благоевград, кампанията за прозрачност стартира още в самото начало с Въпросника за самооценка. Веднага след това е започнал и ремонт в общината за изграждане на информационен център за обслужване на населението. Още за визията на общината слушаме от Валентин Чиликов - кмет на общината. Едно интервю на Снежана Иванова.


Валентин Чиликов:
 

Реализацията на този офис и въвеждането на една много по-добра и ограничаваща просрочването на преписките система за обслужване на населението ще подобри, първо, качеството на обслужване на населението и, второ, сроковете ще бъдат скъсени до минимум. Освен това хората ще имат и по-пряко виждане за това, което се осъществява, ще могат да наблюдават процеса на издаване на документите и най-важното - ще бъде ограничен прекият - така нареченият паричен достъп - между потребителите на административни, технически и други услуги и тези, които издават съответните разрешителни, лицензи или някакви други документи, което ще бъде изключително важно, като за целта ще има посредничеството на банката, която, разбира се, когато става въпрос за плащания към общината, няма да събира съответните такси, които са за обслужване или съответните комисионни, които банката по принцип прави.


Снежана Иванова:

Като че ли обществото винаги си мисли, че има корупция в общинските структури, въобще във всички структури на управление. Вие успяхте ли да преодолеете това мислене?


Валентин Чиликов:

О, това по никакъв начин не може да се преодолее за толкова кратко време. Макар че личното ми мнение и аз винаги съм го споделял е, че за корупция в общините едва ли може да се говори, по-скоро за прозрачност и за непрозрачност. Но това е една от основните ни задачи - да преодолеем това негативно отношение към работата на местната власт като цяло и в частност, разбира се, Община Струмяни, за това, че се работи непрозрачно. Мисля, че и в последните няколко години имаме опит затова. Когато се провеждат обществени поръчки, винаги се канят външни експерти, така че да има и външен контрол. Освен това в комисиите присъстват - по време на дебатите, на разглеждане на документите, пък и дори, понякога при оценката на тръжните предложения - присъстват и самите фирми, които са заинтересовани.


Снежана Иванова:
 

Какви други практики смятате, че могат да бъдат приложени, за да се гарантира тази прозрачност в работата на общините?


Валентин Чиликов:

Гарантирането на прозрачността в работата на общините би трябвало да бъде активното участие на гражданите от съответната община на първо място и, разбира се, различните граждански сдружения и неправителствени организации. Личното ми мнение и това, което ще направим в Община Струмяни е Въпросникът, който е въпросник за тестване на местните власти като самооценка, този Въпросник да придобие публичност, така че след шест месеца, примерно, когато хората вече имат възможността пряко да наблюдават процеса на вземане на решения, хората да дадат оценка доколко се работи прозрачно в една община или пък се работи непрозрачно. За целта предвиждаме и широка медийна кампания. Община Струмяни вече стартира преди две седмици с популяризиране на кампанията и с това, което заедно с хората трябва да направим и как хората трябва да контролират процеса. За целта беше открита и пряка телефонна линия, така нареченият "горещ телефон". Предстои и Интернет-форум, интерактивна страница, та всичко това да може да има постоянна връзка с хората. В крайна сметка каквото и да прави общината, ако няма подкрепата на населението, то не би могло да има никакъв смисъл и добра реализация.


Боряна Кирилова:
 

Факт е обществената нагласа, че има корупция на много нива и сфери на управление. Вие пак - обръщам се към Богдана Султанова и Татяна Димитрова, нашите гости в студиото - в началото на разговора ни, изразихте надежда, че тази прозрачност на общините има някакъв шанс да преодолее това недоверие и тази обществена нагласа. Г-н Чиликов, от друга страна, кмет на Община Струмяни, обобщи и разказа за свои идеи, за интересни практики... Ще ни посочите ли още някакви любопитни, водещи практики или доказано успешен модел, да го наречем, сред общините? Внасяте ли чужди практики отвън? Смятате ли, че единствено и задължително е българската община да изгради свой успешен модел?


Татяна Димитрова:
 

Въпросникът, освен инструмент за самооценка, е също така и извор на идеи за самите общински администрации и общински съвети, които, самооценявайки се, ако нещо за първи път го виждат, или не го правят, това им дава нова идея. Това е смисълът и целта на кампанията - да вземат няколко нови неща от самия Въпросник като идеи и да започнат да ги правят, след като направят тази самооценка. Като нова практика и конкретен пример мога да посоча нещо, записано и във Въпросника, но което не се прави в много общини. Тази практика е малко или много привнесена от едно международно партньорство. Това е в Община Габрово. Практиката представлява провеждането на предтръжни срещи тогава, когато предстои търг на общинска собственост. Дори някой от анкетираните от Силистра по-рано каза, че се продават някакви общински имоти и не става ясно нито на кого, нито защо... Тази практика и този начин на работа - провеждане на предтръжна среща, за да се оптимизира предтръжната документация, да се даде много широка гласност, включително и чрез местните регионални агенции за икономическо развитие, търговските камари, които се включват в този процес, това гарантира една прозрачност, че такъв търг има, той ще се състои и всъщност общината по този начин гарантира и по-голямото участие, участие на повече качествени, ако можем да кажем, участници в тези търгове, от което може да спечели самата община.


Боряна Кирилова:
 

Самите хора, вероятно, могат да разберат повече подробности по условията на този търг - в конкретната ситуация, говоря...


Татяна Димитрова:
 

Исках също да допълня само, че едно от нещата, които са важни и около които ние се обединяваме в кампанията, е, че прозрачността е много силно свързана с това, което се опитваме да направим - да развием местното икономическо развитие. Тоест, прозрачността, че те биха могли да правят бизнес в една добре уредена и прозрачна среда...


Боряна Кирилова:
 

Ще се повиши ли доверието на инвеститорите в местните власти? Всъщност, Вие ми отговаряте на въпроса, който аз се готвех да задам сега...


Татяна Димитрова:

Ако се следват тези практики, заложени в този Въпросник и като идеи, защото този Въпросник отразява практики от различни сфери на общинската дейност. Те са най-различни: в сферата на административните услуги, в сферата на стопанското управление и управлението на общинската собственост, така че той е всеобхватен и ако наистина една община може лесно да отбележи с отговор" Да", че правят всички тези неща, цитирани във Въпросника, тогава, наистина, това би могло да бъде добра гаранция за инвеститора, че тази община работи прозрачно.


Богдана Султанова:
 

Аз искам да допълня, че във Въпросника има около 100 практики, на които може да се отговори с "Да" и с "Не" и тези практики са излезли от българските общини. Те са взети от Екипа по прозрачност, който ги е цитирал, но ние имаме намерение да създадем един демонстрационен екип от общини и има вече около 30 заявки от различни общини да станат демонстрационни и те се ангажират да тестват и да приложат и нови практики, които са взети от международния опит. Така че, чрез тези практики да се разшири Въпросникът и общините да станат още по-прозрачни.


Боряна Кирилова:
 

Сега ще чуем и инж. Лалко Лалов - председател на Общинския съвет при Община Кула, Видинска област. Здравейте!


Инж. Лалко Лалов:
 

Здравейте! Добър ден на Вас и на слушателите на радио "Хоризонт"!


Боряна Кирилова:
 

Добър ден! Може би да ни разкажете и Вие малко по-подробно как стартирахте и вие във вашата община тази кампания за прозрачност и виждате ли от началото, от старта й до сега, някаква реална полза?


Инж. Лалко Лалов:
 

За нашата община може да се каже, че кампанията по прозрачност е стартирала още няколко дни след местните избори, тъй като този въпрос беше един от основните в нашите предизборни програми. Още в началото на нашата дейност ние пристъпихме към разширяване базата за управление чрез търсене на всякакви възможности за участие на повече хора в самото вземане на решенията и за контрола по тяхното изпълнение, така че по тези въпроси ние работим доста и имаме добри попадения. Така например, едно от първите неща, които направихме, беше да създадем един обществен съвет за контрол на дейностите от социалното подпомагане - един въпрос, много актуален за нашата община. Той беше направен със съгласуване с партиите от местния парламент и граждански структури и организации.


Боряна Кирилова:
 

Според Вас, усещат ли вече хората резултати от тази инициатива? Имате ли обратна връзка? Какво Ви казват те?


Инж. Лалко Лалов:

Да, имаме, разбира се, обратна връзка. Все още сме длъжници на населението по тези въпроси. Търсят ни. Ние, чрез медиите, местните медии, разбира се, правим всичко възможно, така например по Въпросника, който сте ни предоставили...


Боряна Кирилова:

Да, ние говорихме за него... Какво е, според него, състоянието на прозрачността във Вашата община?


Инж. Лалко Лалов:
 

За Общинския съвет имаме от тези добри практики над 65% попадения. Т.е. покриваме ги и продължаваме да работим по посока увеличаване на прозрачността.


Боряна Кирилова:
 

Някакви нови практики, които смятате да въведете?


Инж. Лалко Лалов:
 

Нови практики... Тъй като имаме Информационен център, създаден от предишното управление, имаме за цел сега да изнесем информация, като направим публични регистри на собствеността на земеделските земи, които се отдават под наем, и до тях населението да има достъп практически 24 часа в денонощието. Тоест, изнесени навън, на информационно табло, извън администрацията.


Боряна Кирилова:
 

Благодаря Ви за този разговор. Това беше инженер Лалко Лалов, председател на Общинския съвет на Община Кула, Област Видинска. А ние продължаваме тук, от студиото с Богдана Султанова и Татяна Димитрова, наши събеседници днес по темата, свързана с кампанията за прозрачност в общините. Оттук насетне очакванията ви до края на кампанията? Имахте възможност да чуете и господин Валентин Чиликов, кмет на Струмяни, преди секунди само и инж. Лалко Лалов... Техните идеи, думи, навеждат ли ви на някакви мисли?


Богдана Султанова:
 

Аз много се радвам на това, което чухме и от Струмяни, и от Кула. Явно кампанията е в ход и се правят м


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]