Фондация за реформа в местното самоуправление
Брой 05 - май

В брой 5/2006 г. на месечния информационен бюлетин на ФРМС ще намерите:

  • Междуобщинското коопериране - нагласи, проблеми и възможности за развитие (социологическо проучване)
  • Селска мрежа и ЛИДЕР
  • Радиотема: Проект с повишена трудност
  • Община Елена с Интегрирана система за управление
  • Организационно развитие на община
  • За местната власт...
  • Възможности за финансиране
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]