Фондация за реформа в местното самоуправление
2006/11: Обучени ресурсни специалисти в областта на създаване на Местни инициативни групи и модератори (проект Селска мрежа и ЛИДЕР )

Обучени ресурсни специалисти в областта на създаване на Местни инициативни групи и модератори (проект Селска мрежа и ЛИДЕР )

 

 

 1. Адриана Гавраилова, Варна, [email protected] , 0897/ 83-50-60

 

 

 1. Благовеста Димитрова Василева, Маджарово, [email protected] , 03720/438, 0886/96-35-12

 

 

 1. Величко Йорданов Йорданов, Гл. експерт Програми и проекти , общ. Неделино, област Смолян, [email protected] ; [email protected] ; 0887/58-64-90; 03072/21-38, в. 124

 

 

 1. Даниела Петрова Попова, Регионален ръководител Проект Родопи Кърджали, [email protected] , [email protected] , 0889/48-29-96, 0361/6-42-55

 

 

 1. Елена Атанасова Колева, Организатор, Сдружение за екотуризъм Централен Балкан Калофер, [email protected] , 03133/29-88, 0889/88-01-07

 

 

 1. Ема Фиданова Енева, Регионален ръководител, Проект Родопи , Рудозем, [email protected] 0897/94-91-89, 0301/6-58-11

 

 

 1. Йорданка Георгиева, Белица, [email protected] , 0889/21-15-67

 

 

 1. Калина Станчева, Експерт PR, Дирекция Природен парк Българка , Габрово, [email protected] , 0885/ 99-91-61

 

 

 1. Камелия Златанова, Мениджър, Салвиния ЕООД, туроператор, Тутракан, гр. Тутракан 7600, ул. Трансмаринска 22, [email protected] , 0889/ 43-33-59

 

 

 1. Камелия Чолакова, Секретар НЧ Обединение , Кърджали, [email protected] , 0888/75-44-09, 0361/6-11-79

 

 

 1. Лиляна Димитрова Владева, Председател на УС, Бизнес-център Девин, гр. Девин 4800, Дом на културата, ет.1, п.к.3, [email protected] , 0889/82-45-04, 03041/24-96

 

 1. Надежда Михайлова Николова, с. Петърч, Софийска област, Секретар на Народно читалище Нов живот , [email protected] , 07116/ 2023, 0886/ 65-23-60

 

 

 1. Надежда Цветкова, Мл. експерт Проекти, ервоинтеграция и туризъм , Кърджали, [email protected] , 0888/84-18-98

 

 

 1. Нели Георгиева Благоева, Пловдив, [email protected] , 032/67-79-07, 0898/43-23-11

 

 

 1. Николай Зайчев, Община Пазарджик, [email protected] , 0897/87-03-11

 

 

 1. Николина Иванова, Секретар-библиотекар, Народно читалище Светлина , Гара Бов, [email protected] , [email protected] , 07168/232, 0886/ 63-50-12

 

 

 1. Мильо Кепчелев, Драгиново (Велинград), [email protected] , 03545/328, 0898/39-21-50

 

 

 1. Моазес Мехмед, Зам. Кмет, Община Ситово, [email protected] , 0886/ 31-85-46

 

 

 1. Росица Христова, Секретар, НЧ Св.Св. Кирил и Методий , Попово, [email protected] , 0895/ 41-34-27

 

 1. Татяна Марковска, Главен Експерт Проекти и протокол , община Троян, [email protected] , 0898/ 54-25-66

 

 

 1. Славена Петрова, Експерт, Регионален Експертно-Консултантски и Информационен център Читалища , Видин, [email protected] , 094/601706, 0899/ 53-69-74

 

 1. Стела Димкова, Дружество за социално подпомагане, член на УС, гр. Дряново 5370, ул. Шипка 199, [email protected] , 0676/2341, 3115; 0887/ 70-64-21

 

 

 1. Стоян Марков, Община Сливен, [email protected] , 044/611 107, 0889/ 19-91-19

 

 1. Съба Недева, Бизнес консултант, Сдружение Бизнес център Елхово , [email protected] , 04741/2010, 0885/ 879162

 

 

 1. Хасие Емин, Координатор на проект УРСР , Кирково, с. Кирково, ПК 6884, ул. "Дружба" 1, [email protected] ; 03679/2039; 0889970531

 

 

 1. Цветанка Живкова Карапетрова, Финансов асистент, МИГ Якоруда, [email protected] , [email protected] , 0888/14-06-66, 07442/22-91

 

 

 1. Циталия Грозева, СНИР Област Ловеч, [email protected] , 068/ 60-49-96

 

 

 1. Шукри Асенов Халилов, Рудозем, [email protected] , 0899/91-12-11

 

 

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]