Foundation for Local Government Reform
Европейски кодекс за добро поведение на администрацията
На 6 септември 2001 г. Европейският парламент прие резолюция, с
която одобри Кодекс за добро поведение на администрацията, който
институциите и органите на Европейския Съюз, администрацията и
служителите са длъжни да спазват в отношенията си с гражданите.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]