Foundation for Local Government Reform
Етичен кодекс на ръководителите в местните власти
Проект, подготвен от Програмата за развитие на ООН.

"С тази публикация искаме да предоставим 
нова подкрепа за местни инициативи за прозрачност и за борба с корупцията, която да гарантира истинска надежда, че управлението на обществените средства ще бъде основа за равноправно и устойчиво човешко развитие, което ще предоставя еднакви възможности за всички."
Ким Болдък, представител на ПРООН - Хондурас
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]