Foundation for Local Government Reform
Интегритет - нормативна рамка и практики
Интегритет - нормативна рамка и практики
Настоящият текст прави усилие да изясни понятието „интегритет”, като представя добри международни практики, инструменти и стандарти за усилване и поддържане на интегритета на публичните институции на местно ниво и дава информация за съществуващата нормативна рамка на местното самоуправление в България, свързана с интегритета. 

Автори: Антоанета Цонева, Светослав Георгиев, Институт за развитие на публичната среда 

Вижте приложения файл.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]