Foundation for Local Government Reform
Резултати конкурс микропроекти


Приключи конкурсът за микропроекти в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС, финансирана от Фондация "Чарлз Стюарт Мот".

Като вписващи се в приоритетите на Програма "Подобряване на социалната среда", добре представени и защитени идеи с реалистични цели и бюджети, бяха оценени и ще бъдат финансирани следните проектопредложения:

1. "Подобряване на социалната изолация на деца и младежи с увреждания чрез спорт и занимания на открито в еко-кътове"

на Сдружение на родители на деца с физически и ментални увреждания "Бъдеще 2002" - Сопот

2. "За децата - защото заслужават!" 

на Гражданско сдружение за развитие - КРЕДО

3. "Всички отново заедно при водене на ефективна борба с вредителите по домашните животни"

на Центъра за устойчиво развитие на Община Брацигово


Честито на победителите!Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]