Foundation for Local Government Reform
Публично обсъждане
Публичното обсъждане е предоставяне информация на гражданите, но основната му цел е да се получи мнение от гражданите. То е официална среща на общинската управа с гражданите, на която гражданите представят мнението си относно проблем или дейност, които общината разглежда. Публичното обсъждане се използва за получаване на коментари по въпроси, засягащи много хора или групи от хора. Използва се, когато проблемът или дейността са ясни и предстои действие.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]