Foundation for Local Government Reform
Развитие на човешките ресурси

Първи ден

 • Въведение - какво са "човешки ресурси" (ЧР), значението на ЧР за развитието на една организация, какво се влага в понятието "развитие на човешки ресурси"
 • Организационни структури
 • Планиране и подбор на човешките ресурси
 • Въвеждане на нови служители

Втори ден

 • Работа в екип. Лидерство.
 • Мотивация на персонала (екипа)
 • Управление на конфликти.
 • Мониторинг и оценка на работата. Атестация

Трети ден

 • Стратегическо учене.
 • Стратегическо развитие на човешките ресурси.
 • Управление на знанието в организацията.
 • Планове за личностно развитие.
 • Политиката "Учене през целия живот"

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]