Foundation for Local Government Reform
Списък на одобрените за финансиране проекти по програма Подкрепа за реформата в местното самоуправление

Списък на одобрените за финансиране проекти по програма Подкрепа за реформата в местното самоуправление

Организация

Място на реализация на проекта

Наименование на проекта

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Стара Загора

Разработване и осъществяване на програма за обръщане към нуждите на потребителите на услуги като основа за подобряване на обществената и икономическа среда за реформата в местното самоуправление

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции - Кърджали

Кърджали

Партньорство за устойчиво развитие на Община Кърджали

Българско сдружение за честни избори и граждански права - Велико Търново

Велико Търново

Гражданско участие в механизмите за вземане на решения

Дружество "Знание" - Ловеч

Ловеч

Утвърдил: Гражданинът!

Евроатлантическа фондация за сигурност и външна политика - София

Ихтиман и Костенец

Партньорство между местната власт и нестопанските организации в Ихтиман и Костенец

Фондация Институт за политически и правни изследвания - София

Район "Банкя" - София и Велико Търново

Създаване на общински центрове за работа с младите хора в Столична община - Район Банкя и Oбщина Велико Търново

Клуб "Икономика 2000" - Софив

Невестино, Кюстендилска област

Социално-икономическо развитие на Oбщина Невестино: стратегия и реализация

Клуб "Социално развитие" - Добрич

Добрич

Академия за граждански диалог

Младежки образователен център - Ямбол

Ямбол

Изграждане на устойчиви модели за взаимодействие между местната власт, бизнес-средите, НПО и медиите

Национален граждански форум "Българка" - София

Район "Младост" - София и Завет, област Разград

Насърчаване участието на жените в местното самоуправление

Национална асоциация на секретарите на общини в РБ - Габрово

Варна, Габрово, Казанлък, Пловдив, Русе

Подготовка и издаване на Наръчник по протоколно обслужване на дейностите на общините

Национална студентска асоциация по политически науки - София

Район "Студентски" - София

Делиберационният форум - средство за повишаване на гражданската компетентност и качеството на подбора на местния управленски елит

Ромски обществен съвет "КУПАТЕ" - София

Русе, Сливен и Пловдив

Партньорството -- възможност за реализация на общинска програма за работа с ромите

Сдружение "Медии с човешко лице" - Пловдив

Пловдив

Властта и гражданите - лице в лице

Сдружение "Младежки културно-информационен център - Габрово"

Габрово

Младите хора - партньори за ефективно местно самоуправление

Сдружение "Център за развитие на община Златоград"

Златоград

Стимулиране на гражданската активност и информационно обезпечаване на общинските услуги на Златоградска община

Фондация "Велики Преслав"

Велики Преслав

Историята, културата и туризмът в подкрепа на социално-икономическото развитие на Община Велики Преслав

Фондация "Институт за финансови проучвания и иновации" - София

Троян

Рисков капитал и предприемачество в общината

Фондация "Развитие на гражданско общество" - София

София, Бургас, Хасково, Кърджали, Пловдив

Гражданска инициатива за създаване на местни фондове за обществено развитие

Фондация "Човешкото измерение" - Русе

Русе и Ново село

Семейство за почивния ден

Център за устойчиво развитие на планината - Смолян

Борино, Баните

"Отвъд града": Информационна подкрепа за силно местно самоуправление в две "селски" общини на Смолянска област - Борино и Баните

Фондация за реформа в местното самоуправление ще предоставя своевременно информация за хода на финансираните проекти.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]