Foundation for Local Government Reform
13 юли 2006 г.: Национална конференция "Успешни практики за подобряване на социалната среда"


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]