Foundation for Local Government Reform
Дни за фолклор - Копривщица 98
Дни за фолклор - Копривщица 98

От 13 до 16 август 1998 година в Копривщица се проведоха Дни за фолклор. Основни организатори на проявата са Фондация "Копривщица" и Община Копривщица.
Фондация "Копривщица" е основана през 1995 г. Нейни учредители са регионалният вестник "Камбана", Община Копривщица, "Бимак" АД, с. Челопеч, и д-р Екатерина Ослекова. Основните цели на фондацията са да подпомага всестранно развитието на Копривщица и региона чрез съхраняване, поддържане и обогатяване на културното и архитектурно наследство, поддържане и развитие на фолклора, на народните традиции и обичаи, за духовно възраждане и устойчив икономически просперитет на Копривщица, чрез развитие на туризма, и превръщането й в постоянно действащ международен туристически и културен център.
През 1995 г. Фондацията организира, финансира и провежда "Дни за изкуство Копривщица 95". Фондацията и Общината активно участват в подготовката и провеждането на честванията на 120-та годишнина от Априлското въстание през 1996 г. и на 121-та годишнина през 1997 г. През август 1996 г. се осъществяват първите Дни за фолклор в Ко-привщица, организирани и финансирани от фондацията, със съдействието на общината и подкрепата на много съмишленици и приятели. Идват 25 състава от цяла България и повече от 40 индивидуални изпълнители. Изключително успешна се оказва идеята проявите да бъдат в града - в пространството между читалището и старото училище, за да коре-спондират с неговия уют и красота, в духа на старите градски панаири. През 1997 г. се провеждат за втори път Дни за фолклор, и гостуващите състави вече са над 40, а индивидуалните изпълнители - над 50. Празниците привличат много публика, допринасят за съживяването на града и довеждат много туристи. В рамките на празниците Задругата на майсторите показва свои творби на изложбата-базар. Голям интерес предизвиква научната конференция на тема "Икономическо съживяване на Копривщица - традиции, съвременност и перспектива". Освен уникалната помощ за запазването и съхранение на народното творчество на България, фестивалът дава силен тласък за развитието на частния бизнес в града чрез привличане на туристи и гости.
Тази година, непосредствено преди големия празник Успение Богородично, Копривщица пак бе огласена от напевите на над 110 гостуващи състава. Носии от преди 50 и дори 100 години красяха изпълнители - от 5 до 70-годишни - от цяла България. Нерядко можеше да се чуе някой в публиката да се чуди: "Не знаех, че в България има и такива носии". Що песни се изпяха, що шеги се изприказваха, що обичаи се показаха - на поляната под красивите буки. Що кебапчета се изядоха, що семки се излюпиха! А търговци бяха надошли от целия край - като на истински панаир. В Копривщица не бе останало дори и едно свободно легло, а човек можеше само да се чуди как копривщенци успяха да изхранят толкоз много народ! Три дни от сутрин до здрач звучаха автентични песни от цяла България, а групите чужденци, след разходки из дивните къщи и историческите места на Копривщица, се връщаха и се включваха в хората. Някои от тях дори с голям успех - виждаше се, че са посещавали курс по български народни танци.
В рамките на празниците се проведе и научна конференция на тема "Българските регионални и културни ценности като общоевропейски идентитет" с ръководител проф. Андрей Пантев. Може би най-показателното за това, че българинът е европеец, е фактът, че както в цяла Европа от 15 години, така и в България стана актуална дискусията как да влезем в обединена Европа, бидейки българи и незагубвайки специфичните си особености. Участваха видни български интелектуалци и учени, гости от чужбина, представители на Министерство на културата, на Министерство на образованието, на творчески съюзи и на неправителствени организации, доц. Д-р Георг Краев, Светла Ломева - политолог, проф. Елена Баева - президент на Фондация "Любен Гройс", ст.н.с Наталия Рашкова от Института по фолклор към БАН и др.
Бяха организирани и съпътстващи прояви на празниците: изложба-базар на художествените занаяти, фотоконкурс "България пее в Копривщица", честване на храмовия празник на църквата "Успение Богородично", концерт-гастрол на фолклорен ансамбъл от гр. Бечей, Югославия, побратимен на Златица, традиционни народни борби.
Дните за фолклор - Ко-привщица 98 така трогват сърцето, че ни се иска да ги има и да им се радваме още дълги години! Да са живи и здрави хората, благодарение на чийто труд този празник на българщината вече трета година е възможен - участници, спонсори, организатори! Благословени да са и в труд, и в празник! А за ФРМС остава и радостта, че, макар и със скромна лепта, също подпомогна провеждането на този прекрасен празник!
В-к "Камбана":
България цяла пее и танцува в Копривщица!
От всички краища на България прииждат изпълнители и гости, за които е душа и свят да попеят и да поиграят именно тук, в Копривщица. Тук, сред старинните къщи, в прегръдките на Средна гора, под ромона на Тополка.
Напук на всичко, което стяга душите ни днес, трета година изпълнителите идват, като плащат от джоба си, помагат и скромни, и щедри дарители. Трета година празниците стават все по-многолюдни, все по-спонтанни и всеобщи.
Проф. Андрей Пантев:
Човек не може да преподава световна история, ако не познава историята на Копривщица!
Георги Данаилов, писател:
Като се разхождах вчера из Копривщица, си мислех: "Как като народ сме могли да сътворим Копривщица, а днес да вършим такива дивотии?"
Ренета Атанасова, изпълнителен директор на Фондация "Копривщица":
Всички обичаме Копривщица. Затова работим за развитието на гражданското общество, за икономическото и духовно съживяване на града.
Огнян Ковачев, Катедра "Теория на литературата", СУ "Климент Охридски":
Европейската идентичност засега е само проект, чийто принцип бих назовал с формулата "Единство в многообразието". Не заличаването, а съхраняването на националните и регионални идентичности може да предпази утопичния континент от възпаленията и пандемиите на (континенталния) хипернационализъм.
Христина Ковачева:
Етническо-културната идентичност на малцинствените групи е необходимо условие за тяхното развитие и предпоставка за силното им интегриране в приемащата страна (която се превръща в нова родина).
Бъдещите приоритети на Фондация "Копривщица" са насочени към културата, екологията и устойчивото местно развитие. Стремежът е постепенно Копривщица да се превърне в постоянно действащ фестивален център и град с постоянна туристическа индустрия.
Телефони за контакт: 07181/53-32
Ренета Атанасова, Дойчо Иванов


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]