Foundation for Local Government Reform
02 Преглед и анализ на законодателната рамка на политиката за регионално и местно развитие с фокус върху проблемните области, които ограничават участието на гражданите в процеса
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]