Foundation for Local Government Reform
03 Преглед и анализ на събраната и обобщена първична информация за гражданското участие в процеса на формулиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]