Foundation for Local Government Reform
2005/12: Клуб за комуникации

На 15 декември 2005 г. в село Горна Козница, Община Бобовдол, отвори врати "Клуб за комуникации", където жителите на селото вече ще имат достъп до Интернет и компютърни услуги; младите хора ще могат да намерят интересни начини за оползотворяване на свободното си време и да участват в обучителни курсове по начална компютърна грамотност, а възрастните хора ще могат получават информационна и административна помощ, както и да провеждат заедно разнообразни инициативи за по-пълноценен социален живот, като гледане на филми и др.

Сред децата, които се радваха на компютрите при откриването на Клуба, бяха и деца от Дома за деца със специални нужди, разположен в селото. За тях по време на проекта също ще бъде организирано окмпютърно обучение.


Клубът за комуникации е създаден чрез проект "И ние сме част от света", финансиран в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда" III на Фондацията за реформа в местното самоуправление и Фондация "Чарлз Стюарт Мот".

Горна Козница е изолирано малко селце, макар и недалеч от София. В него живеят 272 души: 75 деца и около 150 пенсионери над 65-годишна възраст.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]