Foundation for Local Government Reform
2006/01: Дневен детски център

Дневен детски център "Аз мога"

Настоятелство на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Илинденци, Община Струмяни

Вече в училището в село Илинденци е създаден дневен детски център Аз мога , където децата от единственото училище в селото ще могат да рисуват, творят, пеят и да се занимават с приложни дейности по интереси.

Координаторът на проекта разказа как родителите на децата от селото са се включили в ремонта на помещението, определено за дневен детски център. Сега детският център се намира в училището и предлага добри условия за осмисляне на свободното време на децата в малкото и лишено от развлекателни възможности населено място чрез интересни форми за изява в няколко групи по интереси: художници, музиканти, спортисти.

Децата от групата по изобразително изкуство сами са създали логото на своя детски център и то стои окачено в помещението, където се провеждат заниманията.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]