Foundation for Local Government Reform
2006/01: Интеграция и социализация на ромските деца в с. Микрево
Интеграция и социализация на ромските деца в с. Микрево
Училищно настоятелство на СОУ "Отец Паисий", с. Микрево, Община Струмяни

В резултат на досегашните усилия на екипа, осъществяващ проекта директорът на училището и преподаватели, голяма част от дейностите са вече набрали скорост. Успяхме да научим и за трудностите, пред които са били изправени екипите от преподаватели, когато са посещавали ромската махала в селото и са разговаряли с родителите и децата им, застрашени от отпадане от училище и незаинтересовани от учебния процес.

В резултат на прекрачване на формалните бариери между учителите и ромските деца и техните родители, чрез съвместни срещи и разговори и проучване на причините за отсъствието на ромските деца от училище, се заговаря открито за този проблем в училището и се търсят начини за неговото преодоляване.

Екипът по проекта сформира няколко групи по интереси, в които да се включат не само децата от ромски произход, но и всички желаещи ученици. Сред тези групи за занимания в извънкласно време са Ромски ритми , театрална група, Децата роми творят и спортна група. Проектът цели интеграция и социализация на ромските деца в с. Микрево чрез включването им в общоселски и общински прояви и провокиране на техния интерес в различни извънкласни форми на обучение.

Редом със сформирането и началото на работата по групи с децата, проектният екип работи и за осъществяването на ремонт на помещение в сградата на училището, който в момента се превърна в приятно и уютно помещение за хранене и отдих на децата от училище.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]