Foundation for Local Government Reform
2006/01: Необходимост за развитието на младите хора в село Сливница

Необходимост за развитието на младите хора в село Сливница

Читалище "Гоце Делчев", с. Сливница, Община Кресна

В селото ни посрещна г-н Наско Милев, кмет на село Сливница и координатор на проекта. С много ентусиазъм и гордост ни разказа за ефекта, който има проектът в селото: как са започнали дейностите за оборудване на компютърен кабинет в сградата на читалището и до този момент вече е налице обособена стая с нови компютри и достъп до Интернет. Основната задача на проекта е да се създадат по-добри условия и алтернативни форми на обучение за децата от ромски произход в село Сливница, като едновременно с това се създава и интересна форма за оползотворяване на свободното време на всички деца в селото. До този момент в рамките на проекта са сформирани две групи от ученици (първата група 1 3 клас, а втората 4 8 клас), които веднъж седмично посещават заниманията по компютърна грамотност.

Децата от двете групи сами са се погрижили да подобрят условията за работа и развлечение в помещението с компютрите, като са изработили саморъчно щори за прозорците, поставили са рисунки по стените. Тяхна е била и инициативата да нарисуват електронни картички за празниците Коледа и Нова година, които са разпратили до социални домове, възрастни самотни хора, най-бедните семейства от селото.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]