Foundation for Local Government Reform
2006/01: Базар на традициите

Базар на традициите

Клуб на жената , Община Сапарева баня

В Сапарева баня местните хора обединяват усилията си в благородна инициатива, чрез която да съхранят родовата си памет и характерните за този край традиции. В рамките на проекта хората от Клуба на жената в Сапарева баня започват кампания за събиране на стари дрехи, предмети от бита, уникални работни сечива и инструменти, за да илюстрират в една обща етнографска сбирка традициите и обичаите в Сапарева баня.

Хората се включват активно както в ремонта на помещението, където в момента е разположена сбирката, така и в набирането на дрехи и предмети с историческа стойност. За гордост на жителите на Сапарева баня, сбирката е открита в навечерието на Бъдни вечер.

Тепърва предстои сбирката да бъде обогатена, да се подготви инвентар на всички предмети. За всеки жител, който е дарил свой предмет, останал от неговите баби и дядовци екипът на проекта предвижда Свидетелство за дарител, чрез което да засвидетелства уважение за жеста на всеки дарител.

Редом с това екипът по проекта провежда дейности, чрез които да осигури приемственост между поколенията за съхраняване на характерната местна култура и бит, традиции и фолклор и занаяти посредством работилници за занаяти, в които възрастните хора ще предават своето майсторство на децата от училищата в Сапарева баня. Най-голям е интересът на децата към дърворезбата, традиционните ястия, фолклора и пресъздаването на местните обичаи.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]