Foundation for Local Government Reform
2006/01: Екипи S.O.S приятели

Екипи S.O.S приятели

Училищно настоятелство, ОУ Христо Ботев , Сапарева баня

Децата от новосформираните клубове S.O.S Приятели във всички 4 училища на територията на Община Сапарева баня доказаха не само на своите връстници, но и на своите преподаватели и родители, че откритото споделяне на проблемите сред децата може да спомогне тяхното разрешаване и да има дори превантивен ефект сред младото поколение. Чрез свои специално разработени ролеви игри и интерактивни занимания в рамките на един учебен час децата от S.O.S Приятели успяха провокират вниманието на своите съученици по проблемите, свързани с детска престъпност, вредата от тютюнопушенето, участието в конфликти все теми, които остават настрани от учебните предмети в училище.

По интересен и провокативен начин проектът предлага разнообразна форма за работа с децата по тези проблеми и теми чрез обучителен метод деца обучават деца ; чрез сформиране на екипи за превенция сред децата; прожектиране на филми, ролеви игри, снимкови изложби.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]