Foundation for Local Government Reform
2006/01: Младежка инициатива за Струмяни

Младежка инициатива за Струмяни

Читалище "Братя Миладинови", с. Микрево, Община Струмяни

Идеята за създаване на първата младежка организация, която да работи за по-активно участие на младите хора от Община Струмяни в живота и развитието на общината, е вече на път да се осъществи.

Водени от екипа на проекта, младите хора от населените места в Община Струмяни са провели няколко свои срещи, по време на които са разговаряли за своите проблеми и приоритети; създали са свой устав на организацията и съвсем естествено провеждат своето учредително събрание. Младежката организация е избрала свой Управителен съвет и привлича свои нови членове. Вече представител на младежите участва редовно в заседанията на Общинския съвет на Община Струмяни, по време на които се обсъждат въпроси, свързани с участието и живота на младите хора в общината. По този начин се осигурява достъп до информация и участие при формиране на политика и взимане на решения на местно ниво по въпроси, касаещи младите хора.

"Домът" на новата организация ще бъде разположен в сградата на читалището в село Микрево, където по проекта бе извършен ремонт на стая и закупено оборудване - така се обособи офис на организацията.

Тепърва предстои да излезе официалната регистрация на новоучредената организация и да се укрепи капацитетът на нейните членове да работят по-качествено в екип и да отстояват заедно своите интереси.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]