Foundation for Local Government Reform
2006/05: Проведени информационни срещи

От 10 до 23 май 2006 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление проведе цикъл от обучителни семинари, предназначени за общинските съвети, общинските администрации и нестопанските организации за общините Костенец, Ихтиман, Сопот, Пещера, Брацигово, Кресна и Струмяни.

Обучителните семинари целяха повишаване на знанията и информираността на участниците относно условията, в които ще работят местните общности и общините в процеса след присъединяване на страната ни към Европейския съюз и представиха възможностите за реализацията на проектни идеи на общините в рамките на оперативните програми на страната.

Участие в обучителните семинари взеха над 80 души. Инициативата цели изграждане и укрепване на капацитета на местните общности в общините, участващи в Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС и Фондация "Чарлз Стюарт Мот".

Костенец и ИхтиманСопот
Брацигово и ПещераКресна и СтрумяниValid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]