Foundation for Local Government Reform
2006/08: Конкретни резултати в областта на развитие на селските райони

Фондацията за реформа в местното самоуправление в периода септември 2006 г. - януари 2007 г. в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда" ще окаже техническа, финансова и методическа помощ за провеждане на пет широки публични дискусии с участието на общностите в две съседни общини - участнички в Програмата - Кресна и Струмяни - на базата на разработена от ФРМС методология.


Целта на инициативата е да бъде създадена междуобщинска Местна инициативна група (по смисъла на подхода ЛИДЕР) и да бъде разработена обща Местна стратегия за развитие. В дългосрочен план успешният процес ще създаде предпоставки за устойчивата работа на Местната инициативна група и ще даде възможност местната стратегия да кандидатства за финансиране през 2007 г. в рамките на Националната програма за развитие на селските райони.


Представители на останалите осем общини участнички в Програмата ще имат възможност да участват в процеса като форма на "обучение чрез правене", за да бъдат подготвени да вземат активно участие в аналогични дейности по места.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]