Foundation for Local Government Reform
2007/05: Квалификационни курсове

През месец май 2007 г. ще бъдат проведени следните за курсове за професионална квалификация, организирани от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС съвместно със Софийски университет:

    11 - 13 май 2007 г.
    Разработване и управление на проекти по програми на ЕС

    18 - 20 май 2007 г.
    Структурни фондове на ЕС. Оперативни програми. Финансиране на проекти за периода 2007 - 2013 г. по линия на Оперативните програми

Цената на един курс е 150 лв. с ДДС.

В края на обучението участниците получават Удостоверение от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Заявка за участие можете да направите чрез регистрационен формуляр.

За повече информация:
Николета Ефремова
тел.: 02/976 89 32
[email protected]


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]