Foundation for Local Government Reform
2007/07: Практическо обучение за фасилитатори (модератори)
Различното обучение

… ако сте ръководител…

… ако често водите дискусии

… ако обичате предизвикателствата
... това обучение е точно за Вас!

 

 

 Практическо обучение за фасилитатори (модератори)

 


Цел на курса:

Запознаване с основните методи и техники за фасилитиране на екипи, работни срещи, заседания, форуми и фокус групи, участие в преговори и практикуването им в учебни ситуации.

 


В резултат от курса Вие ще умеете:

- да използвате различни средства за визуализиране

- да формулирате подходящи въпроси, тези и задачи

- да водите дискусии

- да използвате различни методи на мозъчната атака

- да перифразирате

- да постигате съгласия в група

- да познавате и управлявате груповата динамика

- да използвате пространството и езика на тялото по подходящ начин

 


Методологията на обучението поставя акцент върху практиката. Цялото обучение е базирано на практически упражнения, индивидуални и в група, с кратко теоретично въведение в темите.

Методологията е разработена и предоставена от швейцарски експерти, обучавали модераторите на „Програма Форум”, действаща в България от 2000 г. (Основната цел на програмата е „подобряване на качеството на живот в общините и стимулиране на прякото гражданско участие на местно ниво чрез прилагане на иновативния подход Форум”).

 

Понастоящем по тази методология се обучават и фасилитаторите на Местни инициативни групи (МИГ) в рамките на подхода ЛИДЕР.

 


Използвани методи:

- индивидуални презентации,

- практическо фасилитиране на работна среща

- упражнения по креативност

- самостоятелна работа

 

 


Кой може да участва: всеки, който има желание и амбиция да подобри уменията си на фасилитатор/модератор

 


Дати на провеждане: от 28 до 30 юни 2007 г.

 


Максимален брой участници: 12

 


Място на провеждане: град София, залата на Конферентен център на Офис 1, бул. Цариградско шосе № 139, гр. София.

 


Основен лектор: Гинка Капитанова

 


Такса участие: 300 лв. (включва материали, наем зала, кафе - паузи и три обяда)

 


Краен срок за записване: 20 юни 2007 г. (записването става, като попълните регистрационен формуляр и го изпратите на факс: 02/976 89 30 или e-mail: [email protected] )

 


Документ от обучението: Участниците ще получат Сертификат за преминато обучение

Заявка за участие в обучението

Програма на обучението

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]