Foundation for Local Government Reform
2007/12: Практическо обучение за фасилитатори (модератори)
Цел: Запознаване с основните методи и техники за фасилитиране на екипи, работни срещи, заседания, форуми и фокус групи, участие в преговори и практикуването им в учебни ситуации.
 
Цялото обучение е базирано на практически упражнения, индивидуални и в група, с кратко теоретично въведение в темите.
 
Методологията е разработена и предоставена от швейцарски експерти.
Понастоящем по тази методология се обучават и фасилитаторите на Местни инициативни групи (МИГ) в рамките на подхода ЛИДЕР.
 
Кой може да участва: всеки, който има желание и амбиция да подобри уменията си на фасилитатор/модератор 

Дати на провеждане: 6-8 декември 2007 г. (четвъртък – събота)
Максимален брой участници: 12
Място на провеждане: град София, зала на Конферентен център на Office 1
Водещ лектор: Гинка Капитанова 
Такса участие: 360 лв. (включваща материали, наем зала, кафе – паузи и три обяда) 
Краен срок за записване: 30 ноември 2007 г. 
Записването става, като попълните регистрационен формуляр и го изпратите 
на факс: 02/976 89 30 или e-mail: [email protected] 

Представяне на курса

Програма на курса
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]