Foundation for Local Government Reform
2008/05: Наредба № 14 от 3 април 2008 г . за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в се
Наредба № 14 от 3 април 2008 г . за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г .
 
Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието
Обн. ДВ . бр .39 от 15 април 2008 г .
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]