Foundation for Local Government Reform
2008/08: Есенен цикъл обучения
Центърът за обучение към ФРМС и “Ютилитис Сървисис” представят темите за есенния цикъл от обучения:

>> Подготовка и управление на проекти за градски пречиствателни станции за отпадни води
>> Управление на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване
>> Мениджмънт на общинска пътна инфраструктура

Обученията са насочени към:
- ръководители на екипи, експерти, юристи и служители в общински отдели по европейски проекти, инженерна инфраструктура;
- специалисти, отговарящи пряко за подготовка и изпълнението на инфраструктурни проекти, в съответствие с общинската политика за развитие в периода 2007 - 2013 г.;
- представители на банкови институции, обслужващи общински инфраструктурни дейности.

Курсовете са двудневни ще се провеждат в конферентната зала, “ПОДКРЕПА”,
ул. “Ангел Кънчев” 2, ет. 1 (площад “Джузепе Гарибалди”), град София.
В края на обучението участниците ще получат СЕРТИФИКАТ за придобити умения.
 
Повече информация очаквайте в следващите броеве на електронен седмичник “За местната власт”.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]