Foundation for Local Government Reform
2015/10: Материали, изработени по проекта към октомври 2015
Анализ на заинтересованите страни в процеса на формиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие
  Analiz_ZaintStrani (f)

Преглед и анализ на законодателната рамка на политиката за регионално и местно развитие с фокус върху проблемните области, които ограничават участието на гражданите в процеса  Pregled_Prechki_PRMR_(f)

Преглед и анализ на събраната и обобщена първична информация за гражданското участие в процеса на формулиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие  Pregled&Analysis__RARI_Mizia 

Препоръки за законодателни и институционални промени, с цел създаване на механизъм за участие на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие  Preporuki_RARI_Mizia

Механизъм за участие на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие   Mechanism__RARI_Mizia


Първа част на видео-филм, провокиращ дискусия за важността на гражданското участие в политиките

Втора част на видео-филм, провокиращ дискусия за важността на гражданското участие в политиките.

 

Проектът "Насърчаване на гражданско участие в политиките за регионално и местно развитие" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]