Foundation for Local Government Reform
2017/04/01: Приключи набирането на добри практики от българските общини за участие в Програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017.
В конкурса участват 29 практики от 19 общини и 1 район, като две от практиките участват в по две категории:
В тематична област "Общинска подкрепа за граждански инициативи" се състезават 10 практики.
В тематична област "Нови технологии и решения в управлението" участват 7 практики.
В тематична област " Социални иновации и партньорства" се конкурират 14 практики.

До края на месец април 2017 практиките ще бъдат оценени от жури независими експерти.

Авторите на първите две практики във всяка категория ще получат награда пътуване до Страсбург, Франция, и посещение в Съвета на Европа.

Благодарим на всички участници за приноса им в провеждането на конкурса!

Програма за добри практики в местното самоуправление в България се реализира в България в периода октомври 2016 г. - май 2017 г. с подкрепата на Съвета на Европа.

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Съвета на Европа. Възгледите, изложени тук, по никакъв начин не могат да се считат заофициална позиция на Съвета на Европа.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]