Foundation for Local Government Reform
Intro: Подобряване на социалната среда - фаза 3
Фондацията за реформа в местното самоуправление започва реализирането на трета фаза на Програма "Подобряване на социалната среда" в периода октомври 2004 г. - август 2006 г. Програмата се финансира от от Фондация "Чарлз Стюарт Мот".

Тя гради върху постигнатото и поуките от втората фаза, 2002 - 2004 г., в която бяха подкрепени инициативи на нестопански организации, в партньорство с местната власт и други заинтересовани страни, за подобряване на социалната среда в десет пилотни общини.

Целите на програмата са да усъвършенства моделите на общуване и да насърчи партньорства за подобряване на социалната среда между граждани и местна власт в България; да изгради възможности у местни граждански групи за активно отстояване на своите позиции и решаване на проблеми чрез използване на местните ресурси; да повиши възможностите на местната власт да решава социални проблеми в сътрудничество с маргинализирани и други социални групи, активни на местно ниво; да подобри социалната среда чрез реализиране на проекти от и в полза на местните общности; да подобри сътрудничеството между местната власт и гражданите при предоставянето на социални услуги.

Третата фаза на Програмата се реализира в общините Бобов дол, Брацигово, Годеч, Ихтиман, Костенец, Кресна, Пещера, Сапарева баня, Сопот, Струмяни.

Очакваните резултати са:
- пилотните общини, с техническата и финансова помощ на Програмата, постигат консенсус за приоритетите в своята социална политика;
- придобиват практически умения за осъществяване на конкретни съвместни действия;
- и изграждат механизми за предоставяне на социални услуги и включване на подпомаганите лица и групи в живота на общността.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]