Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Екипът на сдружение Клуб ЮНЕСКО осъществи през периода 2004-2006 в партньорство с други НПО инициативи за запознаване на учениците от горните курсове с явлението „трафик на млади хора с цел насилствена проституция”.

В пряката си работа през 2007-2008 година специалистите от нашето сдружение осъществиха професионални контакти  с педагози и психолози от местната общност. Голяма част от тях споделяха  нуждата от осъществяване на превантивна дейност, насочена към превенция на злоупотреби с правата на деца от рискови групи, както и  липсата на ефективни програми за обучение на деца в права  и изграждане на устойчиво на рискове поведение.Така възникна и идеята за осъществяването на този проект. При предварителното проучване   как се работи по  проблема „трафик на деца„ в местната общност,  установихме, че  няколкото проекта, които са реализирани в общината по проблема права на децата и специално „трафик на деца” са осъществени с ученици от горна училищна степен. Не бяха осъществявани проекти с подобна насоченост за  рискови групи деца, за които опасността от злоупотреби с правата им е най-голяма. От друга страна, консултациите, които проведохме с психолози, доведоха до извода, че  превантивна дейност трябва да се извършва  в по-ранна детска възраст, поради спецификата на детското развитие.

Ето защо нашият проект се насочи към рискова група деца на възраст 11-15 г. от различен етнически произход; с нисък социален статус; с риск от отпадане от училище;  от институции;  деца с отклоняващо се поведение.Избрахме проекта да се реализира в   две моделни училища – ОУ ”СВ.СВ Кирил и Методий” и ОУ “Н.Вапцаров “ от Хасково, в които процентът на посочените рискови групи деца бе много висок..

Практика

За постигане на основната цел на проекта: Пробиране на иновативен  подход за работа с деца /11-15 г./ от рискови групи в областта на защита на човешките права и превенция на злоупотреби с тях  реализирахме  следните дейности:

5.1. Обучителна дейност:

Проведохме  обучение на  целевата група /30 деца на възраст 11-15г. / по темите:  ”Правата на детето в променящия се свят”; “Устойчиво на рискове поведение”, осъществено от треньорски екип  от партньорската организация чрез интерактивна методика.

За доброволците от Клуб ЮНЕСКО,  които участваха в проекта като ко-водещи  в занятията с целевата група - деца  се проведе обучение по модулите „Права на децата и трафикиране», „Връстници обучават връстници» и «Образователен театър – методология и приложение».

2. Практически занимания с деца от целевата група за изграждане на устойчиво поведение:

В практическите занимания с децата приложихме методиката  „Образователен театър”, който беше много подходящ за избраната целева група. С  участието на  децата се създадоха    етюди, скечове и театрални игри по избраната темаслучаятрафик”/ с цел  преживяване на  минали или актуални ситуации.  Разработихме   и тематична  програма, свързана с изграждане на  устойчиво поведение при рискови ситуации.чрез средствата на „Образователния театър”. Проведените  занятия с децата бяха подпомагани от  младежите - доброволци.Тук важна роля изигра и прилагането на метода „връстници обучават връстници”, който улесни усвояването на нови поведенчески модели от децата.

От разработените етюди бе създаден сценарий и театрална постановка „ Всяко дете има право на...” Проведохме 4 представления, които бяха посетени от деца, родители, педагози, представители на граждански организации, работещи с деца.

5.2. Работа с подкрепяща среда

В  създадената  група  за самопомощ от учители от двете училища  се  обсъждаха  професионални проблеми и методика, приложима при работа с деца в риск при обучение по права и изграждане на устойчиво на рискове поведение. В създадената родителска група за  самопомощ, участниците споделяха проблеми и трудности и си оказваха взаимна помощ  и подкрепа при решаването им .

5.3. Ресурсна дейност:

Разработени, отпечатани и разпространени в училища, социални институции за деца,    неправителствени организации, работещи по проблемите на децата:

 - практическо помагало в тираж 2000 бр. за педагози, работещи в средна училищна степен ”Силата на моето Аз  е да знам и мога”, съдържащо интерактивни методи за работа с деца; описание на метода „Образователен театър”; примерни упражнения и драматизирани ситуации за изграждане на устойчиво поведение;

- информационна листовка 2000 бр. със съвети към децата в средна училищна възраст с цел предпазване от злоупотреби с правата им и превенция на трафика на деца.

 

Резултати

Повишени знания  на 30 деца в човешки права и умения за противодействие на рискови фактори за злоупотреба с тях ; Повишени педагогически умения   на 15  педагози за обучение на деца в човешки права и превенция на трафика; Повишена родителска компетентност на 12 родители по правата на децата им и превенция на трафик и злоупотреба с правата им; Повишени умения на 7 младежи за работа с деца на възраст 11-15 години по правата на децата и превенция на трафика; Повишен капацитета на организацията – Клуб ЮНЕСКО за работа върху проблема трафик на деца. Изградено добро партньорство със Сдружение «Център Отворен свят» - Хасково; Регионален инспекторат по образованието.

Контактна информация:

 

Венета Антонова

адрес: 6300 Хасково, ул. „Хан Кубрат„ № 2

[email protected]; [email protected]

Тел.: +359 /0/ 38 620248; +359 /0/ 889346836


 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 14 декември 2010
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]