Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Платформата възниква като интерактивна връзка с ефективен информационен ресурс между гражданите и ОбА – Велико Търново. Основната цел е улесняване на диалога между потребители и институции, систематизиране и групиране на въпросите, по-лесна обработка от страна на адинистрацията.

Практиката се реализира от 2012 г.

Практиката участва в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017.
Практика

Платформата е разработена и представена на интернет страницата на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/, където са класифицирани и описани всички услуги, предоставяни от администрацията, подредени в следните модули: "е-Администрация"; "Обществен мониторинг"; "Местни данъци и такси"; "SMS паркиране"; "Административно-информационна система за комплексно административно обслужване"; "е-Дом".

Разходите за разработка, внедряване и оптимизиране на дейността на електронния портал са 800 000 лв., като финансирането е изцяло от общината.

Ползите за гражданите и бизнеса са проследяване на статуса на услугата и достъпът до официалния раздел на преписката през интернет и заявяване на услугата с минимум документи, което пести време и ресурси.

Ползи за администрацията: Намаляване на разходите и повишаване на организационната ефективност.

Резултати

Платформата не е константна, тя се развива, обновява и обогатява предвид постоянно нарастващите потребности на гражданите и бизнеса и нарастващите възможности на информационните технологии.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]