Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за изграждане на здравословна среда в двора на гимназията и близката околна среда за създаване на благоприятни условия за екообразование, спорт, отдих и труд бе одобрена на шестата сесия на Програма "Обществен форум" в Община Лом. При направено проучване чрез индивидуални и групови срещи между представители на УН при ПГ "Найден Геров", УН при СОУ - ЧЕМИ "Димитър Маринов", Асоциация на НПО-Лом, Център за младежки инициативи, Младежки екоклуб "Нова генерация", както и представители на местния бизнес и медиите бе решено да се обединят и координират действията в посока на работа по трайна промяна на екосредата в училищния двор, в който учат ученици от две средни училища, и изграждане на умения за отговорно поведение към природната среда и екологосъобразното й стопанисване.

Практика

Основна цел: Реконструкция и доизграждане на зелените площи в двора на Ломската гимназия, както и създаване на еко-кът в училището.

Основни дейности: Подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали, екообразование на различни теми, провеждане на конкурс за рисунка върху асфалт и спортно-състезателни игри в помощ на младия еколог; дискусии с учениците по екологични теми; доставка на 9 пластмасови кофи за разделно събиране на отпадъци; строително-монтажни работи за укрепване на алеята за отдих, реконструкция на чешмите и поставяне на пейки; дейности по озеленяване; изграждане на собствен водоизточник за поливане на възстановените зелени площи в двора на гимназията; практически занятия в новосъздадения еко-кът.

Резултати

Изградени са навици за разделно събиране на отпадъци при ученици от две средни училища. Обучени са две групи по 15 ученика в умения за опазване на околната среда и предаване опита на по-малките ученици. Реализиран е модел на партньорство между ученици, учители, родители, граждани, местен бизнес и местна власт за осъществяване на дейности по проблемите на опазване на околната среда.

Организация изпълнител: УН при ПГ "Найден Геров", гр. Лом 3600, област Монтана, ул. "Дунавска" 67

Партньори: Община Лом, Център за младежки инициативи, местни фирми и медии

Координатор: Даниела Борисова

тел.: 0971/66013

GSM: 0887 116 698

Обща стойност на проекта: 16 009,35 лв.

Финансиране от ШАРС: 7 543,28 лв.

Собствен принос: 6 481 лв.

Период на изпълнение : 16.05.2005 г. - 16.12.2005 г.

Прикачени файлове:
LOM-F2.jpg
Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]