Foundation for Local Government Reform
Възможност за НПО от ЮЦРП
прегледана: 6080
Фондацията за реформа в местното самоуправление набира желаещи неправителствени организации от Южен Централен район за планиране (включително област Стара Загора) за обучение по местно развитие. Обученията се организират в рамките на проект „НПО - надеждни партньори за развитие”, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”. 

Обучението ще бъде проведено в пет модула по темите:
1. Форми на гражданско участие
2. Планиране на местното развитие
3. Представителство и застъпничество
4. Проучване на обществените потребности
5. Разработване на проекти с участието на заинтересованите страни
и ще започнат месец септември и ще приключат в края на месец ноември. 

Преминалите успешно през отделните модули ще получат сертификати, преминалите успешно и през петте модула ще получат сертификат „Експерт по общностно развитие”

Ако желаете да се запишете, моля да попълните заявка и я изпратите по e-mail [email protected] най-късно до 25 август 2008 г. 

Предимство за включване в обученията ще имат „млади организации”, работещи в сферата на местно развитие, човешки права, развитие на гражданското общество и социални дейности. Една организация може да заяви не повече от двама свои представители.
 
За повече информация:
Николета Ефремова, ръководител проект
тел.: 02/976 89 32
e-mail: [email protected]
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]