Foundation for Local Government Reform
Годишен доклад 2007
прегледана: 5006
С това издание отчитаме работата на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) за периода януари – декември 2007г. Учредена от група кметове през 1995 г., Фондацията успешно се утвърди и работи като независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.

В началото на 2007 г. България стана член на Европейския съюз. Гражданските организации в страната бяха изправени пред предизвикателството да продължат работата си в условията на изтеглящи се дългогодишни донори и неструктурирана и все още нефункционираща система за финансиране по европейските фондове.


ФРМС може да се похвали с факта, че сравнително плавно премина през този период и успя да подготви и реализира проекти, които са в интерес на българските общини и гарантираха финансовата самостоятелност и жизненост на организацията.

/filesystem/6109./annual2007web_bg+pdf
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]