Foundation for Local Government Reform
Екологични решения реализират ползи за общините
прегледана: 1269

Водещи компании от 14 държави участват в тазгодишното издание на ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities - изложения за енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, интелигентни градове. Виа Експо организира изявата от 16-и до 18-и април, Зали 5 и 6, ИЕЦ, София
За безплатен достъп до изложенията и конференциите се регистрирайте на www.viaexpo.com/bg.

ЗАЩО ДА ПОСЕТИТЕ? Ще се запознаете с алтернативи за производство и спестяване на енергия - начин за намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността Ви. Ще научите как да оползотворявате отпадъците и да ги превръщате в икономически ползи, как чрез един клик можете да управлявате ефективно и контролирате ресурсите и градските подсистеми. Не пропускайте да осъществите нови контакти, да получите изгодна оферта за публично-частно партньорство и да направите нова инвестиция. Всеки посетител ще получи подарък - дръвче - Вашия малък принос за по-чиста природа.

АКЦЕНТИ

Енергията - как да произвеждаме и да пестим? Ново поколение климатични системи спестяват енергия в порядък 20-60%; термопомпи постигат ефективност над 300%, иновация за бърза реализация на мини ВЕЦ-ове; биогаз инсталации; системи за когенерация; котли и камини на биомаса; пелетиращи инсталации; пелети с максимална калорична стойност и минимално количество пепел; коминни системи и др.

Решенията за управление и рециклиране на отпадъци стават все по-усъвършенствани. Рентабилни почистващи, комунални и сметосъбиращи машини; уеб базирано решение увеличава количеството рециклирани отпадъци до 75% и може да постигне намаляване на местните данъци; съдове за разделно събиране на отпадъци,„гениални кошчета“ с контролиран достъп, контейнери с иновативен дизайн; компостери, компостиращи машини и оборудване за рециклиране на пластмасови, строителни, био и други видове отпадъци, гуми реализират икономически ползи както за общините, така и за бизнеса.

Интелигентни решения за умни градове и сгради ще Ви впечатлят. LED лампи, прожектори, осветителни тела спестяват 8-10 пъти повече електроенергия; системи за сградна и индустриална автоматизация; лесно и забавно придвижване с първия български електрически маунтинбайк и електрически триколки; зарядни станции; решения за предупреждение от горски пожари и от земетресения; интегрирана инфраструктура за предаване и съхранение на данни, приложения и услуги в областта на е-администрация, е-здравеопазване, контрол на шума, транспорт и др., която позволява на общини да реализират визията на Smart City; мобилна лаборатория за измерване на качеството на въздуха; концепции за създаване на енергийно позитивни градски зони и др.

 

ЗАПАЗЕТЕ МЯСТО В КОНФЕРЕНЦИИТЕ - МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ

>> Разделно сметосъбиране - успехът в Южна Италия и перспективите за внедряване на интелигентно управление на цикъла за събиране на градските отпадъци - семинар на Innova

>> Конференция „Sofia Smart City Marketplace“ - технологии, стратегии, внедряване на научни постижения, развитие на знанията и образованието

>> Международен форум за инвестиции в зелена енергия

>> Програма LIFE - как да финансирате проекти в областта на кръговата икономика?

>> Решения, технологии и финансиране на проекти в областта на околната среда

>> Семинар "Политики и финансови инструменти за енергийно ефективно обновяване и обследване"

>> Кръгла маса "Eнергийната бедност в България"

Абонирайте се за бюлетина ни   

Брошура

Очакваме Ви - за повече информация: www.viaexpo.com/bg

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]