Foundation for Local Government Reform
Еко b2b конференция
прегледана: 4326

Международна конференция и изложба

Енергийна ефективност, Управление на водните ресурси и отпадъците, Рециклиране

3-5 юни, НДК, София

 

 

За представители на общини участието в следобедните семинари от конферентната програма на 3 и 4 юни е БЕЗПЛАТНО. Необходимо е само да бъде направена регистрация на следния линк: 

http://register.viaexpo.com/ecology

и да се изпрати по факс или сканирано по e-mail удостоверяващо писмо от съответната община.

 

Холандия като активен партньор на България в сферата на околната среда е фокус страна на форума. В рамките на конференцията и изложбата ще има Колективно участие на холандски фирми, реализирано със съдействието на Икономическия отдел към Посолство на Кралство Нидерландия в България, Нидерландското партньорство в управлението на отпадъците и Нидерландското партньорство в управлението на водите. 

 

В рамките на изложбата ще се запознаете с продуктите и услугите на фирми със следната дейност: проектиране, изграждане на депа, третиране на отпадъци, технологии за рециклиране, производство на сметищен биогаз, компостери за органични отпадъци, иновативни системи за пречистване на отпадни води без използване на електроенергия, устройства за намаляване на потреблението на водата, консултантски услуги в областта на екологията и енергийната ефективност.

 

Лектори от Австралия, Австрия, България, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Норвегия, Полша, Холандия и Финландия ще представят своя експертен опит и добри практики в областта на eнергийната ефективност, управлението на водните ресурси, третиране на отпадъци и рециклиране по време на провеждащата се паралелно конференция.

 

Програма на конференцията
Изложба

тел. 032 960011/12

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]