Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики 2011
прегледана: 3213

Онлайн базата данни Иновационни практики бе обогатена през 2011 г. с общо 117 , от които

  • 50 на български език и
  • 67 на английски език.

Общият брой добри практики, събирани и разпространявани от 1998 г. насам, достигна 1210.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]