Foundation for Local Government Reform
Комуникация по електронен път
прегледана: 5089
На 5 и 6 юни 2006 г. (понеделник и вторник) в Учебния център на Югозападния университет Неофит Рилски", Благоевград, ФРМС организира обучителен семинар на тема "Комуникация по електронен път".

Обучението се провежда в рамките на реализацията на проектите "Комплексни административни услуги в е-област Благоевград" и "Подобряване на административното обслужване в Столична община", които се изпълняват с методическата помощ на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (ААМР).

Поканени са ИТ експертите на всички общински администрации и регионални институции, участници в проекта.

Целта на семинара е да бъде представена информация и обсъдени важни теми, касаещи електронния обмен между институциите, а именно - защита на информацията и архивиране, класифицирана информация, мрежова сигурност и др.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]